Kliknięcie w taki link może się źle skończyć. Skarbówka ostrzega przed fałszywymi mailami o kontroli

Uwaga: nie dajcie się oszukać. Do urzędów skarbowych śląskiej KAS docierają sygnały od podatników o podejrzanych wiadomościach e-mail o zamiarze wszczęcia przez urząd skarbowy kontroli. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):


_______________________________________________________________________
Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pуzn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pуzn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspуlpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegуlnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentуw zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pуzn. zm.).

———————————–
INSPEKTOR KONTROLI
Urzad Skarbowy
mgr Bara Dominika

_______________________________________________________________________

Brak należytej ostrożności może narazić na niebezpieczeństwo zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazania danych nieuprawnionym osobom. Żadna jednostka KAS nigdy nie wysyła informacji o zamiarze prowadzenia kontroli lub jakichkolwiek żądań zapłaty zaległości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub usługi SMS.

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
treya50

Szczególnie tych dokumentyw !

Janusz byznesu

rozumiem ,że właśnie odkryliście amerykę ?:) litości :(

Dziadek Rainhold

A co na to wszystkie służby tego państwa z papieru toaletowego?

Obserwujący

Nic.Mają to gdzieś.Niech się suweren męczy.