Kolejny most nad Kłodnicą w Gliwicach przeznaczono do rozbiórki. W planie budowa nowego i przebudowa ulic

Ta inwestycja jest potrzebna, kierowców jednak zapewne nie zachwyci wizja długotrwałego korzystania z objazdu. Most na styku Sośnicy i Ligoty Zabrskiej ma zostać rozebrany. Konieczna jest budowa nowego obiektu.

 

W ostatnich dniach w papierowej prasie opublikowano obwieszczenie prezydenta Gliwic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Chodzi o rozbudowę ulic Kujawskiej i Sikorskiego, wraz z rozbiórką i budową mostu nad rzeką Kłodnicą. Inwestycja obejmie 25 działek leżących w trzech obrębach geodezyjnych – Sośnica, Łąki Kłodnickie i Ligota Zabrska. Jest jeszcze czas na wnoszenie uwag.

Okazuje się, że przygotowania do tej inwestycji prowadzone były już wcześniej. Zarząd Dróg Miejskich posiada gotowy projekt dla tego przedsięwzięcia.

Zakłada on rozbiórkę wyeksploatowanego już obiektu mostowego i w jego miejsce budowę nowego. Zakresem prac byłyby objęte także drogi dojazdowe do mostu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie o uzyskanie decyzji ZRiD. Ze względu na duże koszty inwestycji, nieznany jest termin realizacji. Zarząd Dróg Miejskich będzie starał się o pozyskanie dofinansowania – poinformowała Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka ZDM Gliwice.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach wykonano odcinek drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej, uzupełniając w ten sposób brakującą część infrastruktury dla pieszych i dla jednośladów, wiodącej przez Ligotę Zabrską, od centrum Gliwic niemal do granicy z dzielnicą Sośnica. Inwestycja pochłonęła ponad 3 mln zł.

(żms)
fot. 24GLIWICE/ŁG