Kto powinien otrzymać medal Zasłużony dla Gliwic? Pytamy o kandydatów

Pod koniec maja Rada Miasta zatwierdziła nowe wyróżnienie dla tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla miasta. Kto jako pierwszy powinien otrzymać Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic?

Giełda nazwisk oficjalnie jeszcze nie ruszyła, a w trakcie prac nad uchwałą nie pojawiły się żadne konkrety. Wiadomo, że wyróżnienie będzie przyznawane osobom (także pośmiertnie), organizacjom i instytucjom „za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Miasta Gliwice”.

Uchwalona przez radnych procedura wyboru „zasłużonych” może jednak budzić wątpliwości. Wśród uprawnionych do wnioskowania o przyznanie medalu pominięto mieszkańców, organizacje społeczne czy rady osiedlowe. Medal będzie przyznawany na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, komisji stałych Rady Miasta Gliwice lub grupy co najmniej 7 radnych.

Natomiast ostateczną decyzję o nadaniu tego prestiżowego wyróżnienia będą podejmować radni, po zasięgnięciu opinii specjalnego kolegium złożonego z prezydenta Gliwic, przewodniczącego Rady Miasta, trzech przedstawicieli prezydenta Gliwic, a także przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.

Nietrudno więc zauważyć, że kluczową rolę w wyborze odegra Urząd Miejski, a nagradzani mogą być kandydaci według z góry określonego klucza – osób bliskich magistratowi, podzielających określoną wizję miasta.

Dlatego o opinie i wskazanie potencjalnych kandydatów postanowiliśmy zapytać gliwickich społeczników z organizacji czynnie zajmujących się miastem.

Jakub Słupski, Stowarzyszenie Miasto Ogród Gliwice / Ratujmy Lipy

Karl Schabik – wiele nazwisk przychodzi do głowy w związku z tym wyróżnieniem, ale chyba najbardziej zasługuje na nie Karl Schabik, przedwojenny architekt miejski, dzięki któremu Gliwice zasłużenie uznawane są za najładniejsze miasto na Górnym Śląsku. Warto byłoby go uhonorować także dlatego, że jak dotąd nie został w żaden inny sposób doceniony, co wobec jego wielkiego wkładu w rozwój Gliwic wydaje się niedopatrzeniem.

Marek Rawecki – nieżyjący już niestety architekt i wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej, który odegrał ważną rolę dla ochrony Alei Mickiewicza przed wycinką, i bardzo angażował się w działania na rzecz tej najbardziej zielonej dzielnicy Gliwic. Medal dla niego byłby laurem za zaangażowaną, obywatelską postawę i umiejętność poświęcenia się na rzecz wspólnoty – coś, czego nigdy nie jest za wiele, i szczególnie w Gliwicach warto to docenić.

Tomasz Herud, Gliwicka Rada Rowerowa

W ocenie Gliwickiej Rady Rowerowej w tematach będących głównym polem działalności naszego stowarzyszenie, czyli zrównoważonego transportu, nie ma nikogo kto by zasługiwał na taki medal.

Jakub Kowalski, serwis architektoniczny Gruba Tektura

Karl Schabik – przyznanie mu medalu pośmiertnie tylko potwierdziłoby wartość jego dorobku, ktory jest znany i kompletny. Jego praca wciąż wpływa na kształt naszego miasta, jego wygląd, a także sposób, w jaki z niego korzystamy. Projekty schabika zdają sie przemawiać do nas językiem twórcy nawet wiele lat po jego śmierci.

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Małgorzata Lichecka – od wielu lat zaangażowana w życie Gliwic jako dziennikarka tygodnika “Nowiny Gliwickie”. W swojej pracy porusza kwestie zarówno kluczowych tematów bieżących, dociekając sedna badanych zagadnień i prezentując je z uwzględnieniem różnych stron, lecz także wychodzi z inicjatywami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego miasta. Pani Lichecka dba o to, by zachować pamięć o historycznych miejscach, założeniach i osobach istotnych dla miasta, w ostatnim czasie w pełni angażując się w projekt społeczno-edukacyjno-historyczny “Gliwice dla Schabika”.

Małgorzata Malanowicz – prezes stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy, pasjonatka, społeczniczka, miłośniczka historii i Gliwic. Od kilkunastu lat promuje dziedzictwo kulturowe miasta. Wraz z pozostałymi członkami Stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy ratuje zabytki, promuje lokalną turystykę i historię.

Magistrat na razie nie informuje kto i kiedy, jako pierwszy może zostać „Zasłużonym dla Gliwic”. Na razie urzędnicy złożyli zamówienie na wykonanie medalu, którego termin mija w połowie września. Realizacją zajmie się znany gliwicki rzeźbiarz i medalier Krzysztof Nitsch.

Wyróżnienie Zasłużony dla Gliwic będzie, drugim obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Samorząd Miasta Gliwice.

Michał Szewczyk