Kuria jest już właścicielem budynku dawnej szkoły przy ul. Ziemowita

200 tysięcy złotych i tereny przy ulicy Kozielskiej w zamian za budynek po dawnym Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Miasto dobiło targu z gliwicką kurią, która na terenie działki przy ul. Ziemowita 3 urządziła płatny parking niestrzeżony.

Przypomnijmy, z wnioskiem o zamianę budynku przy ul. Ziemowita na działki pomiędzy CH Arena a ul. Kozielską wystąpiła gliwicka kuria. Miasto do propozycji ustosunkowało się przychylnie, a gliwiccy radni również zaakceptowali warunki dzierżawy obiektu.


Za użytkowanie nieruchomości kuria płaciła gminie czynsz w wysokości około 3700 złotych rocznie.

Według umowy dzierżawy nieruchomości, kuria nie miała prawa zmieniać jej przeznaczenia, a przedmiot dzierżawy miał być zagospodarowany tylko do celów dydaktycznych. Umowa zawarta w 2013 roku pomiędzy gminą a kurią, dawała niewielkie pole manewru. Mało kto wie jednak, że umowa ta już nie obowiązuje – miasto bowiem od kilku miesięcy nie jest właścicielem dawnej szkoły. Duchowni mogą zatem zarządzać obiektem w dowolny sposób.

– Przekazaliśmy budynek kurii, a w zamian otrzymaliśmy tereny przy ulicy Kozielskiej. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że wartość zamienianych nieruchomości nie była równa, kuria dopłaciła miastu 200 tysięcy zł – tłumaczy Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta miasta.

Teraz jednak, po wykupie obiektu od miasta, kuria może w dowolny sposób zarządzać nieruchomością. Docelowo, w budynku ma mieścić się seminarium duchowne. Z uwagi na zły stan techniczny, dawna szkoła wymaga remontu. Ten fakt jednak nie przeszkadza w wydzierżawieniu fragmentu działki innemu podmiotowi i zorganizowaniu tam płatnego parkingu niestrzeżonego.

W nieruchomości przy ul. Ziemowita 3 przez wiele lat mieścił się Zespół Szkół Specjalnych nr 6. W 2011 roku szkołę zamknięto, a uczniów przeniesiono do innych placówek.

Miasto tłumaczyło, że stan techniczny budynku nie pozwala na dalsze funkcjonowanie szkoły.

Rodzice wraz z gronem pedagogicznym oraz radnymi PO i PiS protestowali przeciwko tej decyzji podczas burzliwych sesji Rady Miejskiej.

(mpp)