Kwalifikacja wojskowa 2021. Przy ul. Zawiszy Czarnego pierwsi stawią się mieszkańcy powiatu gliwickiego

fot. WKU Gliwice

Znane są już terminy kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Rozpocznie się w poniedziałek, 9 sierpnia. Jako pierwsi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień stawią się mieszkańcy Knurowa. Gliwiczanie do WKU udadzą się dopiero we wrześniu.

 
Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Gliwickiego potrwa do 31 sierpnia br. Prowadzona będzie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

W tym samy miejscu, ale miesiąc później, badani będą mieszkańcy Gliwic – WKU zaprosi ich między 7 września, a 29 października.

Wedle zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, ich wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zobowiązani są:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 – 2001 które:
  ‒ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  ‒ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawająca do kwalifikacji powinna posiadać ze sobą:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 3 x 4 cm,
 • dokumentację określoną w otrzymanym wezwaniu.

Co grozi za niestawienie się przed komisją?

W przypadku planowanego niestawienia się na kwalifikację wojskową, najlepiej jest to zgłosić wraz z uzasadnieniem, a także dostarczyć dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności. W kolejnym roku zostanie ponownie wysłane wezwanie na komisję. Jeżeli zaś osoba w wieku kwalifikacyjnym będzie celowo unikać przybycia do WKU, wówczas może mieć problemy, takie jak grzywna lub pozbawienie wolności.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek zlecić doprowadzenie marudera przez policję albo nałożyć grzywnę. W razie dalszego unikania komisji wojskowej, sprawa trafi do prokuratury. Za uchylanie się od obowiązku stawiennictwa w WKU można usłyszeć zarzuty, za które grozi kara nawet dwóch lat ograniczenia wolności.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Terminarz wzywania do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych w poszczególnych gminach powiatu gliwickiego:

 • Knurów – 9-13 sierpnia,
 • Sośnicowice – 13-16 sierpnia,
 • Rudziniec – 16-17 sierpnia,
 • Gierałtowice – 18-19 sierpnia,
 • Toszek – 20-23 sierpnia,
 • Pyskowice – 23-25 sierpnia,
 • Pilchowice – 25-27 sierpnia,
 • Wielowieś – 27 sierpnia,
 • Dzień dodatkowy – 30 sierpnia,
 • Rocznik Starszy – 30 sierpnia,
 • Kobiety – 31 sierpnia.

(żms)/Starostwo Gliwice, arch. 24gliwice.pl
fot. WKU Gliwice

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Emiljan

Niejeden usłyszy: proszę opuścić majtki i zakaszleć.

Perez

jakies mity bredzisz

Emiljan

Ominęło Cię? Który rocznik reprezentujesz?

kaloryfer

Nie był to nie wie.

A.

Pochylić się i wypiąć

AndrzejD

Za moich czasów mówiło się:
Lepiej wujem walić w sosnę niż do wojska iść na wiosnę. Lepiej mieć stosunek z jeżem niż na jesień być żołnierzem.
Do dzisiaj to święte słowa !/

Uchm

A za moich
“Żeby w życiu dupą nie być, trzeba najpierw wojsko przeżyć”

Obserwując

Jeśli ktoś jest du000ą to wojsko mu nie pomoże.Ergo,piszesz bzdury.

kaloryfer

Nawet nie masz pojęcia na ile dolegliwości pomagało wojsko :)

AndrzejD

@kaloryfer
To są ludowe mity o zbawiennym wpływie wojska na dolegliwości.

kaloryfer

Mowa o dolegliwościach natury … jakby to rzec … mentalno – wychowawczej. W znacznym stopniu wojsko nadrabiało braki wyniesione z domów. Oczywiście u osobników, którzy takie braki posiadali.

AndrzejD

Czyli potwierdzasz, że wojsko to organizacja do prostowania patoli.