Medal Honorowy “Zasłużony dla Gliwic” ustanowiony. Można go przyznać również pośmiertnie

Rada Miasta ustanowiła na ostatniej sesji (30 maja) Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic. To wyróżnienie będzie przyznawane osobom, organizacjom czy instytucjom, które szczególnie się zasłużyły działając na rzecz miasta.

Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic ma stanowić nagrodę za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej realizowanej z korzyścią dla Gliwic.

Mogą być nim wyróżnieni obywatele polscy lub cudzoziemcy, polskie lub zagraniczne jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Odznaczenie będzie przyznawane na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, komisji stałych Rady Miasta Gliwice lub grupy co najmniej 7 radnych.

W uzasadnionych przypadkach medal może zostać przyznany jako wyróżnienie pośmiertne.

Decyzję o nadaniu tego prestiżowego wyróżnienia będą podejmować radni, po zasięgnięciu opinii Kolegium Medalu Honorowego Zasłużony dla Gliwic. W jego skład wchodzą: prezydent Gliwic, Przewodniczący Rady Miasta, trzej przedstawiciele prezydenta Gliwic, a także przewodniczący stałych komisji Rady Miasta.

Autorem projektu medalu jest prof. Krzysztof Nitsch, wybitny gliwicki rzeźbiarz i medalier, Honorowy Obywatel Miasta Gliwice.

(żms)/MSI