Miasto proponuje: Dwie szkoły zamiast trzech. Rodzice sceptyczni (TV)

Gliwickie szkolnictwo specjalne czekają duże zmiany.
– Na bazie aktualnych trzech szkół, tworzymy dwie – tłumaczy Krystian Tomala, wiceprezydent Gliwic.

Założenia są następujące ? zamiast obecnie funkcjonujących dwóch Zespołów Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 i nr 7 oraz Zespołu Szkół Zawodowych, powstać mają Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ulicy Gierymskiego i Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi.

[flashvideo file=”http://24gliwice.pl/tv/20120209_szkoly_spec.flv” /]Realizacja: Katarzyna Klimek, Łukasz Gawin
—————————————————


– Koncepcja nie jest zła, można ją zaakceptować, ale po bardzo szerokich konsultacjach społecznych, konsultacjach ze specjalistami, po wysłuchaniu wszystkich stron – mówi Jarosław Lewandowski, przewodniczący Rady Rodziców z ZSS nr 6. – Nie podoba nam się koncepcja rozbicia naszego Zespołu i stworzenia dwóch gimnazjów – dodaje.

Fatalne warunki po przeniesieniu szkoły

– W Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych miałyby się znaleźć przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – tłumaczy Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic. – W drugim: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz liceum profilowane. Dwie ostatnie placówki od września miałyby ulec wygaszeniu. Ponadto, ilość dzieci uczęszczających do placówki przy ul. Dolnej Wsi bardzo zmalała, po wygaszeniu liceów zmaleje jeszcze bardziej, więc lokal ten i tak byłby do zagospodarownia – tłumaczy wiceprezydent.