Miejski monitoring czuwa i tropi. “Ponad 700 wykroczeń i nieprawidłowości”

W 2014 roku ponad 700 wykroczeń i nieprawidłowości zostało wykrytych dzięki miejskiemu monitoringowi, który obsługiwany jest przez Straż Miejską.

Najwięcej z nich, bo aż 287, dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych (287).

REKLAMA

Pozostałe zgłoszenia obejmowały m.in.: wykroczenia komunikacyjne (214), mycie szyb na skrzyżowaniach (150), zakłócenia ładu i porządku publicznego (48), uszkodzenia infrastruktury drogowej (34), zanieczyszczania miejsca publicznego (15).

Jak informuje Straż Miejska, ujawnione za pomocą kamer wykroczenia były następnie przekazywane “do realizacji” odpowiednim funkcjonariuszom.

REKLAMA