Miejskie oszczędności. Spółka inwestuje w centrum logistyczne i funduje fotowoltaikę dla Domu Dziecka

Miasto oszczędzi środki na energię elektryczną, nie wydając na oszczędnościową inwestycję ani złotówki. Firma CORAB, która wybudowała w Gliwicach swoje centrum logistyczne, podarowała panele fotowoltaiczne, wraz z ich instalacją, dla Domu Dziecka nr 1.

 

Uroczyste przekazanie zrealizowanej już instalacji fotowoltaicznej odbyło się we wtorek na terenie placówki przy ulicy Toszeckiej. W briefingu prasowym, jaki zorganizowano z tej okazji, wziął udział, obok prezesa spółki – sponsora – Piotra Markowskiego, prezydent Gliwic Adam Neumann. Był tam także obecny Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w którego strukturze znajduje się Dom Dziecka nr 1.

Inwestowanie zobowiązuje do szerszych działań. Corab był i jest firmą społecznie odpowiedzialną, a jako przedsiębiorstwo będące uczestnikiem transformacji energetycznej mamy szczególne możliwości. Dlatego postanowiliśmy, wspólnie z naszym partnerem, firmą Elmax z Tychów, wyposażyć jeden z domów dziecka w Gliwicach w instalację fotowoltaiczną składającą się z 16 paneli o mocy 405 wat każdy. Zapewni ona placówce energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd. Mówimy tu o niebagatelnej kwocie ponad 116 tys. zł oszczędności przez najbliższe lata – podkreślał Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A..

Firma uruchomiła latem w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 92 nowoczesne centrum logistyczno-szkoleniowe dystrybuujące w kraju i za granicą systemy solarne własnej produkcji i pompy ciepła.

O wyborze naszego miasta przesądziła m.in. wyjątkowo korzystna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie węzła autostrad A1 i A4 (istotna szczególnie dla zagranicznych kontrahentów Corab z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii). Spółka CORAB rozważa kolejne aktywności w tym rejonie.

Miasto inwestuje w fotowoltaikę

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego w Gliwicach – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – działają mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 80,6 kilowatopików. Pokrywają część zapotrzebowania obu obiektów na prąd, co korzystnie wpływa na środowisko i finanse miasta. W tym roku profitów z tytułu użytkowania ogniw słonecznych przybędzie, bowiem dzięki kolejnym instalacjom na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się wielokrotnie.

W nadchodzących miesiącach na 9 gliwickich budynkach użyteczności publicznej zainstalowanych zostanie łącznie ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych o mocy 418,5 kilowatopików.

Instalacje fotowoltaiczne są już montowane na siedzibach Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Andromedy 36 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17, a także na budynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.

W następnej kolejności „solary” pojawią się na dachach Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kopernika 63, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 i internatu ZST-I przy ul. Krakusa, VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sikornik 34, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Robotniczej 6.

Zadanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” realizuje częstochowska firma Inergis S.A., która pod koniec kwietnia br. podpisała umowę z Miastem Gliwice. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2,4 mln zł, z czego 85% (maksimum 1,95 mln zł) pokryje pozyskane przez Gliwice dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Niemal 1000 paneli fotowoltaicznych zainstalowano także na 6 zadaszeniach peronów powstającego Centrum Przesiadkowego.

Ich łączna moc 350 kilowatopików pozwoli zasilać w energię elektryczną budynek główny CP, instalacje zadaszeń oraz tunel. Nadwyżka energii trafi do instalacji agregatu wody lodowej, budynku pomocniczego i innych odbiorców na terenie Centrum Przesiadkowego.

Fot. Krzysztof Krzemiński /Krzeminkifoto.com

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na siedzibie Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17 planuje też Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Aby pokryć planowane wydatki kwalifikowalne związane z realizacją tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, placówka ma otrzymać z miejskiego budżetu nieoprocentowaną pożyczki w kwocie 151 tys. zł. Zostanie ona spłacona jednorazowo, po otrzymaniu unijnej refundacji projektu, nie później niż 30 grudnia 2023 roku.

Fotowoltaika – ekologiczna, ekonomiczna i konieczna

Ogniwa nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku węgla o co najmniej 260 ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o co najmniej 13 kg rocznie. Pozyskiwanie energii słonecznej nie generuje też hałasu, a panele można z czasem poddać recyklingowi. Dzięki nim wytwarzany jest darmowy prąd – tylko w przypadku gliwickich obiektów oświatowych szacuje się łączną produkcję energii na poziomie około 334 MWh rocznie.

(żms)/UM Gliwice
fot., wid. 24gliwice.pl/ŁG