Mieszkańcy Czechowic poszukają śladów starego kościoła. Wolontariusze poszukiwani

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał 14 czerwca pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych związanych z poszukiwaniem reliktów kościoła pod wezwaniem św. Jerzego w Gliwicach Czechowicach.

10 lipca rozpoczynają się badania archeologiczne na domniemanym terenie średniowiecznego kościoła i cmentarza w Czechowicach. Prace zaczną się od uprzątnięcia roślinności z terenu o powierzchni około 200 metrów kwadratowych – roślinność będzie wcześniej skoszona mechanicznie. Następnie zostaną wykonane wykopy sondażowe.

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Pierwszy etap prac obejmuje 3 dni: 10, 11 i 12 lipca w godzinach 9:00-16:00.[/perfectpullquote]

Następnie, na podstawie uzyskanych efektów, zostanie podjęta decyzja o dalszym przebiegu prac – jeśli zostaną znalezione na fundamenty kościoła i mogiły z przykościelnego cmentarza to z pewnością badania będą prowadzone kolejnych miesiącach. Pozwolenie Konserwatora wygasa 31 grudnia 2018 roku.


Poszukiwaniami będzie kierował i jednocześnie sprawował nadzór archeologiczny Radosław Zdaniewicz, który jest prezesem Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz pracownikiem Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach.

Inicjatorem i pomysłodawcą odszukania czechowickiego kościoła jest Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic, które będzie wspierało archeologów w pracach terenowych.Organizacja zaprasza do pomocy mieszkańców i przyjaciół Czechowic, a zwłaszcza młodzież zainteresowaną historią i archeologią.

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Będzie to ciężka, fizyczna praca – łopatą i taczkami, prowadzona na zasadach wolontariatu. Możliwość obserwacji z bliska pracy archeologów i bycie członkiem ekipy odkrywców z pewnością wynagrodzi ten trud.[/perfectpullquote]

Zgłoszenia, z podaniem imienia, nazwiska, wieku i adresu mailowego lub numeru telefonu należy kierować na adres: srcz@czechowicer.eu

Więcej na temat kościoła można przeczytać w artykule.