„Mój deszcz” dla gliwiczan. Nawet 4 tys. zł wsparcia dla łapiących deszczówkę

fot. Pexels

Ruszył gliwicki program łapania deszczówki „Mój deszcz”. Można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i nadziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miejscu opadu.

 
Warto się pospieszyć, bo miasto ma do rozdysponowania na ten rok pulę środków w wysokości pół miliona zł, a wnioski będą przyjmowane do 15 lipca! Nowy program dotacyjny jest elementem Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.

Korzyści z łapania deszczówki powinny przekonać każdego. To – przypomnijmy – utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Z takiego założenia wyszły władze Gliwic, przygotowując dla mieszkańców nowy program dotacyjny wpisujący się w globalny trend walki ze zmianami klimatu.

– Mieszkańcy powinni mieć pewność, że mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na gromadzenie wód opadowych. Gliwicki program „Mój Deszcz” z założenia stanowi uzupełnienie dla programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda”. Ponieważ pula środków WFOŚiGW zarówno w 2020, jak i 2021 roku bardzo szybko się wyczerpała, uruchamiamy miejski program. Do tego, że gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O DOTACJĘ?

Mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO?

Na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności do 10 m3 (również dekoracyjnego).
Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

Maksymalnie 4 tys. zł jednorazowego wsparcia (UWAGA! Obowiązuje zakaz podwójnego finansowania – dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł!)

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

W formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 pok. 106) lub wysyłając pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) bądź w formie elektronicznej – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania pod adresem https://bip.gliwice.eu/gospodarowanie-wodami) wraz z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Do 15 lipca do godz. 17.00.

KIEDY OTRZYMAM PIENIĄDZE?

Dotacja będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

SZERSZE INFORMACJE:
Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-14.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)