“Na skutek awaryjnego lądowania doszło do pożaru samolotu”. Straż pożarna ćwiczyła na lotnisku (foto)

Na terenie gliwickiego lotniska odbyły się ćwiczenia sprawdzające plan ratowniczy dla Gliwic i powiatu „LOTNISKO 2021”. Scenariusz treningu zakładał, że na skutek awaryjnego lądowania doszło do pożaru samolotu awionetki oraz pożaru hangaru lotniczego.

 
Budynek uległ zapaleniu po tym, jak na jego dach zostało awaryjnie zrzucone paliwo lotnicze.

Głównym celem ćwiczeń było określenie stopnia przygotowania sił i środków z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na terenie lotniska oraz organizacji akcji. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i pracy sztabu na poziomie taktycznym oraz organizacji zaplecza logistycznego na potrzeby prowadzonych działań. W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego – relacjonuje gliwicka Komenda Straży Pożarnej.


W ćwiczeniach uczestniczył Komendant Miejski PSP w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, który podsumował ćwiczenia, wskazując jednocześnie na zasadność ich przeprowadzenia oraz wpływ na bezpieczeństwo i jakość prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych – dodaje gliwicka straż pożarna.

Trening na gliwickim lotnisku odbył się pod koniec września, kilka dni później, już nie na terenie Aeroklubu, a w Łączy w Nadleśnictwie Rudziniec przeprowadzono zajęcia na temat dostarczania wody gaśniczej na duże odległości. Akcja miała kryptonim “WODA 2021”.

Zaprezentowano helikopter przeciwpożarowy

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej nr 5 „Gliwice” włączonej do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego zostały podzielone na dwie części. Pierwsza została przeprowadzona w siedzibie jednostki OSP Pławniowice i obejmowała wykład Krzysztofa Siwnickiego z zakresu budowy pomp oraz budowy układów pompowo wężowych w celu dostarczania wody na duże odległości.

Następnie wszystkie zastępy udały na miejsce ćwiczeń praktycznych, które zostały przeprowadzone w Łączy w Nadleśnictwie Rudziniec przy zbiorniku przeciwpożarowym.

Ćwiczenia miały charakter warsztatowy i obejmowały budowę układu zapewniającego ciągłość dostarczania wody wykorzystując system przetłaczania oraz zdolność do szybkiego zasilania samochodów gaśniczych dowożących wodę do miejsca pożaru. W ramach ćwiczeń miała miejsce prezentacja śmigłowca gaśniczego za pomocą którego wykonano pokazowy zrzut wody wykorzystując zbiornik Bambi Bucket – relacjonuje KM PSP Gliwice.

Na koniec strażacy… zasadzili drzewa

Nadleśnictwo Rudziniec włączyło się w akcję sadzenia drzew, w ramach której strażakom zostały przekazane sadzonki. W przekazaniu sadzonek uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Komendant Miejski PSP w Gliwicach oraz dowódcy zastępów jednostek OSP uczestniczących w ćwiczeniach.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha podziękował wszystkim za udział w ćwiczeniach oraz zaznaczył istotę prowadzonych ćwiczeń mających na celu sprawną organizację kompanii gaśniczej którą tworzą jednostki OSP z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

(żms)/PSP Gliwice
zdjęcia: kpt. Piotr Kokot, Bartłomiej Mysłek, KM PSP Gliwice, Michał Złotoś