Nadwodna promenada, ławki, leżaki i plac zabaw. Zadanie wybrane przez mieszkańców coraz bliżej realizacji

Nowy teren rekreacyjny nad Kanałem Gliwickim, nieopodal śluzy Łabędy, może być gotowy jeszcze w tym roku. Znajdzie się tam plac zabaw, promenada nad wodą, ławki, leżaki, stoły do gry w szachy, piłkarzyki. W planie przetargów MZUK na nową siedzibę Mariny Gliwice zabezpieczono 788,6 tys. zł.

 
Zadanie to, decyzją mieszkańców, biorących udział w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie w Gliwickim Budżecie Obywatelskim, przeszło do realizacji w 2023 roku. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie zamówienie publiczne, które ma wyłonić wykonawcę prac w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wybrany w ten sposób podmiot, na realizację zamówienia będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada br.

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice na części działki nr 1/1 obręb Port.

Konieczna będzie rekultywacja i przygotowanie terenu, wykonanie ciągów pieszych, rampy do wózków dziecięcych i inwalidzkich, schodów do promenady nad wodą, montaż małej architektury oraz wykonanie nasadzenia w formie łąki kwietnej i strefy piknikowej. Tworzona przestrzeń musi być ogólnodostępna, bez barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Przewidywane wyposażenie terenu obejmuje ławki, leżaki, piłkarzyki, stoły do gry w szachy, kosze na śmieci, tablicę informacyjną z regulaminem korzystania, stojaki na rowery oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe typu przeplotnia, ważka, huśtawka, karuzela i kiwaczek.

W ramach tego przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie utwardzonych ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej, rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, schodów do promenady nad wodą, a także nasadzenia łąki kwietnej i strefy piknikowej.

Teren wydzierżawiony został na 30 lat

Jeszcze w ubiegłym roku podczas lipcowej sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę, na mocy której Marina Gliwice otrzymała możliwość bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości leżącej nad Kanałem Gliwickim na okres 30 lat. W ten sposób, po wielu latach obecności na terenie gliwickiego portu (ŚCL), przystań motorowodna może przenieść się do lokalizacji położonej bliżej śluzy Łabędy.

Nowa siedziba, o ile dojdzie do jej realizacji w ramach GBO na 2023 rok, będzie zdecydowanie większa i bezpieczniejsza, a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert do przetargu na to zadanie upłynie 15 czerwca.

(żms)

17 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze