Nie zapewnił psu właściwej opieki, leczenia oraz karmy. 35-latek skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności

Utrzymywał psa w stanie rażącego zaniedbania, nie zapewniając mu opieki i leczenia weterynaryjnego oraz utrzymywał czworonoga bez odpowiedniego pokarmu, pomimo złego stanu zdrowia. Zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który niewłaściwie zajmował się zwierzęciem.

 
To sprawa jakich wiele. Wystarczy rzut oka na profil gliwickiego oddziału OTOZ, by zobaczyć kolejny beznadziejny przypadek cierpiącego spaniela, którego po interwencji inspektorów można było jedynie uśpić.

Okazuje się, że tego rodzaju zaniedbania noszą znamiona znęcania – na stronie policji opublikowano orzeczenie sądu w podobnej sprawie. Urodzony w Zabrzu 35-latek, na terenie Knurowa, przez czas nieokreślony aż do lipca 2022 roku, niewłaściwie opiekował się swoim psem, w sposób opisany na początku artykułu. Postawiono mu zarzut z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt:

Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności] 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

Sąd rozpatrzył ten przypadek w postępowaniu nakazowym, przyjmując, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Mężczyzna został skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Musi też zapłacić 1,5 tysiąca zł nawiązki na rzecz gliwickiego Schroniska, a oprócz tego 370 zł na rzecz Skarbu Państwa.

(żms)/KMP Gliwice