Niska frekwencja. Wybraliśmy radnych osiedlowych. Losowanie na dwóch osiedlach

W niedzielę na dziesięciu gliwickich osiedlach wybraliśmy 150 radnych.

O tym, że zainteresowanie tymi wyborami jest znikome, wiedzieliśmy już od kilku tygodni, gdy zbyt niska liczba kandydatów uniemożliwiła utworzenie rad na aż jedenastu z 21 osiedli. Obawy się potwierdziły – średnia frekwencja w Gliwicach wyniosła zaledwie 5,6 proc.

Najwięcej wyborców zagłosowało w Czechowicach – ponad 20 proc. Z kolei na drugim biegunie znaleźli się wyborcy na osiedlu Wojska Polskiego, gdzie tylko 1,19 proc. mieszkańców wzięło udział w niedzielnych wyborach. Do dość nietypowej sytuacji doszło w Łabędach i Starych Gliwicach. Na tych osiedlach, dwóch kandydatów do ostatniego miejsca w radzie uzyskało identyczną liczbę głosów.

O ostatecznym składzie rad musiało zadecydować losowanie.

Dokładne wyniki oraz składy rad na poszczególnych osiedlach są do wglądu
na stronie magistratu.

Zgodnie z oczekiwaniami, do rad dostali się trzej członkowie Rady Miejskiej, startujący w wyborach – Dominik Dragon, Krystyna Sowa i Jarosław Wieczorek. Na osiedlu Ligota Zabrska wybrano także reporterkę ITV Gliwice, Natalię Wójcik.

Osiedla, na których utworzono rady:

.
Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Politechnika, Sikornik, Stare Gliwice, Wojska Polskiego i Zatorze.

Jak informuje strona urząd miasta, radni osiedlowi mogą przedstawiać władzom samorządowym swoje stanowisko na temat organizacji ruchu na osiedlu, lokalizacji obiektów usługowych, placów zabaw czy miejsc parkingowych, projektu planu zagospodarowania przestrzennego, remontów dróg, usytuowania przystanków, zmian w sieci szkół i przedszkoli. Radni zajmą się także organizacją życia kulturalno-społecznego np. poprzez organizację festynów.