Nowoczesne centrum Gliwic. Miasto wspólnie z PKP zaprezentuje koncepcję

Na terenach w pobliżu dworca kolejowego ma powstać nowoczesne centrum miasta – zapowiadają władze Gliwic.

Ma to być druga ? obok zabytkowej Starówki ? ważna przestrzeń publiczna w śródmieściu.

Obydwie połączy reprezentacyjna ul. Zwycięstwa, która w przyszłości powinna zostać zamieniona w deptak.

To ambitny pomysł na wykreowanie atrakcyjnego, estetycznego i przyjaznego wizerunku miasta na wiele lat.

W najbliższą środę, w gliwickim magistracie zostanie zaprezentowana ?Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego?. Powstała ona w wyniku porozumienia z maja 2010 r., podpisanego przez PKP S.A., PKP PLK S.A. i miasto Gliwice. Strony wspólnie finansowały jej wykonanie i ściśle ze sobą współpracowały. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonała gliwicka spółka P.A. NOVA.

Opracowana koncepcja obejmuje obszar zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Gliwicach pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, planowaną drogą za torami kolejowymi (utworzoną na przedłużeniu ul. Traugutta) oraz projektowaną ulicą łączącą Tarnogórską i Dworcową (przebiegającą pod torami).
Jej kluczowym elementem ma być Centralny Węzeł Przesiadkowy skupiający różne środki komunikacji zbiorowej. Plany przewidują, że PKP S.A. zajmie się remontem budynku dworca, a PKP PLK S.A. ? rewitalizacją peronów i torów.

Miasto będzie odpowiadać za budowę nowych ulic, stworzenie atrakcyjnych placów o charakterze zbliżonym do rynku, ścieżek dla pieszych, miejsc odpoczynku pełnych zieleni.

Zmienić mają się tereny usytuowane po obydwu stronach dworca, przy czym szczególnie zyskać może obecnie mniej atrakcyjny obszar po stronie północnej.

Jak zastrzegają urzędnicy, koncepcja ma charakter otwarty i nie przesądza o szczegółach związanych z przebudową czy zagospodarowaniem wolnych działek. To rodzaj propozycji przede wszystkim dla potencjalnych inwestorów. Władze miasta i kolejowe spółki liczą na ich zainteresowanie, bo teren wokół dworca ? po zdecydowanej zmianie wizerunku ? stanie się dobrym miejscem do inwestowania.