Jest następca Gliwickiego Magazynu Kulturalnego. “Będzie dobrym znajomym”

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprezentował nowy “Magazyn GTM”. To dwumiesięcznik, który zastąpi wydawany od 1995 roku “Gliwicki Magazyn Kulturalny”.

– Mam nadzieję, że nowe pismo będzie pełnić rolę dobrego znajomego, który opowiada o teatrze, o jego ludziach i wydarzeniach z nim związanych – mówi Paweł Gabara, dyrektor GTM.

Informacja o zmianie formatu popularnego magazynu kulturalnego pojawiła się w maju tego roku. Pytany o przyczyny tej decyzji, dyrektor gliwickiego teatru wskazywał przede wszystkim na kwestie merytoryczne, choć nie ukrywał, że w grę wchodzi także konieczność szukania oszczędności.


Sprawa poruszyła stałych czytelników pisma, w próby jej rozwiązania aktywnie zaangażowali się obecni kandydaci w nadchodzących wyborach prezydenckich – Dariusz Jezierski i Małgorzata Tkacz-Janik. W kilka dni zebrano ponad 400 podpisów pod petycją do Rady Miasta i wiceprezydenta Krystiana Tomali. Liczba widocznie na tyle skromna, że nie mogła już niczego zmienić.

W czerwcu ukazał się pożegnalny numer GMK.

Jego następca “do wzięcia” jest już od pierwszych dni września. Pismo skoncentrowano wyłącznie na działalności Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jego redaktorką naczelną jest Małgorzata Zalewska-Zemła, która pełniła tę samą rolę w “GMK”.

– Jak każde dzieło, które tworzy się w teatrze, na początku budzi wątpliwości, ale w sensie ogólnym podoba mi się. Mam nadzieję, że będzie pośrednikiem między teatrem, a publicznością – mówi Paweł Gabara.

Na szesnastu stronach “Magazynu GTM” będą się znajdować m.in. artykuły o nowościach w repertuarze, o ludziach teatru i szeroko pojętym życiu teatralnym miasta. Zabraknie natomiast szczegółowego repertuaru.

– W tym celu wydajemy broszurkę informacyjną dostępną za darmo w teatrze. Magazyn ma być bardziej komentarzem do repertuaru, taką lekturą do kawy – przekonuje dyrektor GTM.

Do końca roku pismo wydawane będzie co dwa miesiące w liczbie 1500 egzemplarzy (“GMK” miał co miesiąc ok. 2500). Taki nakład i mniejsza intensywność wydawnicza gwarantują osiągnięcie pierwszego z zakładanych celów – oszczędności (dwumiesięczny koszt wydania magazynu to obecnie 3900 zł brutto). Treść, oraz nową, bardziej kolorową formę, ocenią już czytelnicy. ?Magazyn GTM? można dostać bezpłatnie w gliwickim teatrze, kinie AMOK i innych placówkach kulturalnych miasta. Dostępny jest również w teatrach na terenie naszego regionu.
(msz)