Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza – mieszkańcy będą mieli większy wpływ na miasto?


Jeszcze w grudniu radni przyjęli projekt Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodowaczej. Wprowadza ona zasady, zgodnie z którymi mieszkańcy będą mogli proponować własne akty prawa miejscowego.

Jak dowiadujemy się z uzasadnienia przyjętego projektu, konieczność ustalenia zasad realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wynika ze zmian ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzonych w styczniu w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Projekty uchwał mieszkańcy będą mogli składać przewodniczącemu Rady Miasta po zebraniu 300 popierających podpisów mieszkańców miasta wraz z ich danymi osobowymi.

Wcześniej jednak muszą założyć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, w którym powinno być minimum 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Muszą to być gliwiczanie.


O zawiązaniu Komitetu należy poinformować Przewodniczącego Rady Miasta pisemnie, następnie można rozpocząć promocję projektu i zbieranie podpisów. Koszty tych działań leżą po stronie inicjatorów.

Sam projekt uchwały powinien zawierać elementy określone w Regulaminie Rady Miasta, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu Miasta Gliwice, z wyjątkiem daty podjęcia i numeru uchwały.

Dokument, po złożeniu do przewodniczącego RM, weryfikacji przez Prezydenta Miasta i radcę prawnego, będzie wciągnięty do porządku sesji i podlegał głosowaniu radnych. Całość uchwały, obejmująca więcej szczegółów znajduje się tutaj.
(żms)