Osobowa stacja kolejowa przy os. Kopernika? PKP PLK przygotowuje się do realizacji koncepcji

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zamierza utworzyć przy osiedlu Kopernika przystanek kolejowy obsługujący pasażerów. Koncepcja mogłaby mieć szansę na realizację po 2020 roku.

Jak przekazało PKP PLK, aktualnie trwa postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy” w zakresie stacji Gliwice Łabędy w ramach projektu pn. Prace przygotowawcze dla wybranych projektów.

– Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej mi.in przebudowę stacji Gliwice Łabędy, odbudowę połączenia stacji Gliwice Port ze stacją Gliwice Łabędy, oraz budowę nowego przystanku osobowego Gliwice Kopernik w rejonie estakady Jana Heweliusza (nazwa „p.o. Gliwice Kopernik” jest nazwą roboczą) – poinformował Bohdan Ząbek z biura prasowego PKP PLK S.A.

Realizacja zadania pozwoli na podniesienie prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich, w zakresie objętym zadaniem na linii kolejowej nr 137 do prędkości 160 km/h i na linii nr 135 do prędkości 120 km/h.

Zwiększy się również dostępność do kolejowej komunikacji, poprzez umożliwienie obsługi kolejowej rejonu osiedla Kopernika w Gliwicach.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej, oszacowano na kwotę 7 mln zł netto. Przewidywany okres realizacji to styczeń 2019 – lipiec 2020. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w następnej perspektywie finansowania – po 2020 roku.

(żms)