Oto lista uhonorowanych za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach

Fot. M. Buksa/ZD

Jak co roku Gliwice uczciły przypadający 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Zorganizowana z tej okazji uroczystość – oprócz wspólnego świętowania akceptacji, tolerancji i równouprawnienia – była także okazją do uhonorowania przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna osób zaangażowanych w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście.

 
We wtorek, 5 grudnia, na Scenie Bojków przy ul. Parkowej 5 odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas wydarzenia organizowanego przez Miasto Gliwice i Centrum Kultury Victoria prezydent Gliwic Adam Neumann uhonorował także osoby zaangażowane w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście.

W gronie nagrodzonych znaleźli się członkowie Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (kadencji 2020–2023) – organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta, zajmującego się m.in. opiniowaniem projektów uchwał Rady Miasta, obejmujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. w zakresie zapewnienia dostępności:

  • Krystyna Dorywalska – prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik, która – mimo własnej niepełnosprawności – od wielu lat angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • Marian Dragon – prezes Fundacji Rytm Gliwice, pomysłodawca i twórca organizowanego przez fundację Festiwalu Zaczarowany Mikrofon, promującego młode talenty muzyczne osób z niepełnosprawnościami.
  • Katarzyna Wessely-Woźniczka – zastępczyni kierownika Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, od 24 lat związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, realizująca i koordynująca strategiczne zadania i projekty miejskie na ich rzecz, była koordynator Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych (w latach 2007–2021) oraz współorganizator Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych (w latach 2010–2019). Od 2008 roku członkini Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach, a od 2012 roku przewodnicząca Rady.
  • Iwona Załęcka – społeczniczka działająca w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych, Kole w Gliwicach, realizującym zadania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, m.in. w zakresie ich samodzielnego poruszania się, od wielu lat współpracującym z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
  • Adam Kryś – członek Stowarzyszenia „Tu i Teraz” oraz pracownik Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej, od wielu lat działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wyróżnione zostały także:

  • Dorota Soilam  – prezes Fundacji Różyczka, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza w Gliwicach, społeczniczka, organizatorka wielu ważnych i nowatorskich projektów aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zdobycie Korony Gór Polski przez uczestników WTZ „Tęcza”, zajęcia żeglarskie czy Memoriał Ryśka Pilcha – Gliwickie Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością.
  • Magdalena Odrobina – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach oraz członkini Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”, zaangażowana w działania umożliwiające osobom z zaburzeniami psychicznymi terapię poprzez sztukę – w szczególności zajęcia parateatralne oraz działalność zespołu „Niezły Zamot” złożonego z podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej motywacji do podejmowania działań, dzięki którym życie osób z niepełnosprawnościami staje się łatwiejsze. (ml)

Fot. M. Buksa/ZD

Publikacja: Miasto Gliwice