Panowie policjanci, ścieżka rowerowa jest dla rowerów! Nie dla Was

Oj, nieładnie. Przy całej naszej sympatii dla stróżów prawa, dwaj zacni funkcjonariusze widoczni na zdjęciu chyba zapomnieli, że nie są rowerami. Podobnie jak idąca obok kobieta.

Na szczęście redaktor 24gliwice (dzisiaj na rowerze) w porę zjechał na chodnik, unikając zderzenia czołowego z trójką pieszych zajmujących całą szerokość ścieżki rowerowej.


Funkcjonariuszom przypominamy zatem: Ścieżka rowerowa jest dla rowerów, a nie dla pieszych, nawet umundurowanych. Nie jest też na pewno dla radiowozu, który, jak widać na zdjęciu, blokuje również całą szerokość chodnika i wjazd na teren ogródków działkowych.
To taka „oczywista oczywistość”, o której powinni dobrze wiedzieć zwłaszcza ci, do których należy egzekwowanie prawa.

Wg taryfikatora mandatów:
– Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów = 50 zł x 2
– Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów = 100 zł
– Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd = 100 zł
– Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku = 100 zł

Rozumiemy, że lato, gorąco, obowiązki itd. ale policja ma dawać przykład. Dobry przykład. (mf)

Zdjęcia zrobiliśmy dzisiaj, ok. 10.15 na ul. Orlickiego.