Park handlowo-usługowy i biurowce. Planowane są nowe inwestycje w dzielnicy Brzezinka

Spore zmiany w Brzezince. Na terenie pomiędzy ul. Wyczółkowskiego, Łódzką/Przemyską i Kozielską szykuje się kilka nowych inwestycji. Wśród nich są biurowce i parkingi, a także park handlowo-usługowy.

 

Wśród terenów, które miasto w ostatnim czasie przeznaczyło do zbycia, znalazły się dwie działki położone między strefą przemysłową a zabudową jednorodzinną w Brzezince – 790/2 i 792/20. Przeznaczenie tych gruntów to tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste w celu budowy „parku handlowo-usługowego” – czytamy w wykazie gruntów przeznaczonych do zbycia.

Jest to obszar o powierzchni 2,3 ha, którego cena w przetargu nieograniczonym na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 40 lat to ponad 6,5 mln zł.

Kompleks działek posiada nieregularny kształt i jest niezabudowany. Znajduje się on tuż przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Kresowej, Wyczółkowskiego i Kozielskiej. Skomunikowanie powinno się odbywać nowym zjazdem do ul. Przemyskiej poza obszarami skrzyżowań z ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Radomską.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w wykazie nieruchomości do zbycia:

Nowe biurowce tuż obok

To nie koniec zmian na styku strefy przemysłowej i zabudowy jednorodzinnej w trakcie rozpatrywania są wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dotyczące dwóch osobnych inwestycji.

Pierwszy z nich, złożony w lipcu, dotyczy zamierzenia pn. „budowa budynku biurowego z częścią ekspozycyjną, infrastrukturą towarzyszącą, wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz parkingami”. Przedsięwzięcie dotyczy działki 35/2 obręb Niepaszyce Południe, położonej między ul. Wyczółkowskiego a Przemyską, zaś inwestorem jest firma Mecalux Sp. z o.o.

Tuż obok, na działce 35/1 w tym samym obrębie planowana jest „budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz parkingami”. W tym przypadku inwestorem jest Newtech Engineering Sp. z o.o.. Złożony w sierpniu wniosek o pozwolenie na budowę również oczekuje na rozpatrzenie.

(żms)
fot. 24gliwice/ŁG, scr.