Rowerzyści chcą, ale wg urzędników groziłoby to kolizjami. Wydzielone z jezdni pasy dla rowerów na razie więc nie powstaną.

Jak wskazują aktywiści z Gliwickiej Rady Rowerowej, takie rozwiązanie ułatwiłoby przemieszczanie się pomiędzy stacjami Roweru Miejskiego. Jednakże ekspertyzy Zarządu Dróg Miejskich dowodzą, że kierowcy nie respektowaliby prawa cyklistów do poruszania się po wydzielonej części jezdni. Pomimo, że działa to w innych miastach, jak np. Poznań, w Gliwicach nie może być zastosowane.

(…) Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie przewiduje wprowadzania powyższego rozwiązania. W opinii ZDM w ciągu ul. Zwycięstwa należy odseparować ruch rowerowy od ruchu samochodowego poprzez wyznaczenie odpowiednich przestrzeni dla rowerzystów w sposób budowlany

– wyjaśnia Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.


Według opinii ZDM, wprowadzenie pasów dla rowerów w ciągu ul. Zwycięstwa mogłoby być rozwiązaniem niebezpiecznym dla ich użytkowników. Przeszkodę stanowią w tym przypadku liczne studnie kanalizacyjne oraz istnienie torowiska tramwajowego w jezdni, które powodują, że kierujący starają się je omijać. Przy okazji tych manewrów mogłoby dochodzić do sytuacji wjeżdżania samochodów na drogę rowerową, a to – skutkować kolizjami.

Strefa uspokojonego ruchu w centrum Poznania. fot. rowerowypoznan.pl

– W przypadku przygotowywania przez Zarząd Dróg Miejskich remontu czy przebudowy ul. Zwycięstwa wzięta zostanie pod uwagę konieczność zapewnienia bezpiecznego ciągu dla rowerów – zapewnia Mariola Pendziałek.

Aktualnie na jezdni ulicy Zwycięstwa nie są planowane żadne roboty, dlatego rowerzyści muszą uzbroić się w cierpliwość, “bezpiecznie” przemieszczając się rowerem pomiędzy samochodami.