Pechowa fontanna jednak do poprawki. MZUK: „Trzeba zmienić konstrukcję niecki”

Część trawnika spod fontanny trafi na teren koło Palmiarni i zostanie zastąpiona żwirkiem.

Pojawią się też granitowe obrzeża i dodatkowe odwodnienie. Okazuje się, że oddana kilka dni temu do użytku fontanna na placu Piłsudskiego wymaga poprawek.

Jeszcze w piątek, Justyna Przybysz pełniąca funkcję rzecznika prasowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, zapytana o powody wyłączenia fontanny, informowała naszą redakcję, że to tylko „drobne przerwy” wynikające z konieczności przeczyszczenia dysz i… codziennego czyszczenia filtrów. (czytaj tu >>)


Dzisiaj już wiemy, że instalacja wymaga poprawek. Otrzymaliśmy wyjaśnienie od dyrektora MZUK, Krystiana Tomali, które cytujemy poniżej:

„Na terenie placu Piłsudskiego, na wysokości 4 metrów umieszczony jest czujnik wiatru, który to steruje pracą fontanny. Z chwilą przekroczenia siły wiatru powyżej 1,5 m/s następuje jej awaryjne wyłączenie. Po konsultacjach z biurem projektowym oraz z wykonawcą prac, podjęta została decyzja o zwiększeniu wartości czujnika wiatru do 2 m/s.
.
W związku ze specyfiką miejsca – pl. Piłsudskiego znajduje się w tzw. „korytarzu powietrznym”, podniesienie wartości czujnika wiatru powoduje wydostawanie się wody poza misę fontanny na chodnik oraz ulicę. Wynikiem tego jest spłukiwanie zanieczyszczeń do instalacji technologicznej fontanny. Skutkuje to zanieczyszczaniem filtrów i awaryjnym wyłączaniem fontanny.
Z tego powodu należy zmienić konstrukcję niecki fontanny.
.
W ciągu najbliższych kilku dni zostaną wykonanie dodatkowe prace techniczne polegające na: wykonaniu dodatkowych obrzeży granitowych w celu zabezpieczenia trawnika przed spływającą z fontanny wodą, wykonaniu odwodnienia liniowego odbierającego nadmiar wody z fontanny do obiegu zamkniętego, zastąpieniu części trawnika żwirem płukanym. Usunięty trawnik zostanie wykorzystany na terenie przyległym do Palmiarni.”

(mf)
.
FOT. PRACOWNICY MZUK ROZPOCZĘLI DZISIAJ ZDEJMOWANIE POŁOŻONEGO NIEDAWNO TRAWNIKA