Pierwszy taki przeszczep twarzy w Polsce wykonano w Gliwicach (TV)

Historycznego, bo pierwszego w Polsce zabiegu przeszczepu twarzy dokonano w gliwickim Centrum Onkologii.

Była to zarazem pierwsza na świecie transplantacja spowodowana koniecznością ratowania życia.

27-godzinną operację przeprowadził kilkunastoosobowy zespół transplantacyjny na czele z profesorem Adamem Maciejewskim.

Wrażliwych internautów ostrzegamy – w materiale zaprezentowane zostaną zdjęcia, które przez niektórych mogą zostać uznane za drastyczne.

Realizacja: Michał Pac Pomarnacki, Łukasz Gawin. Czytał Jarosław Sołtysek

Biorcą przeszczepu jest 33-letni mężczyzna, który w kwietniu uległ poważnemu wypadkowi w miejscu pracy. Znaczna część twarzy poszkodowanego została nieodwracalnie zniszczona.

Gdyby do zabiegu nie doszło, mężczyzna najprawdopodobniej nie przeżyłby kolejnych tygodni.

Z chorym komunikowano się głównie za pomocą uścisków dłoni.
Lekarze prorokują, że za kilka tygodni 33-latek będzie mógł już normalnie przyjmować pokarm, a po kilku miesiącach zacznie funkcjonować w społeczeństwie.