Polepszacz glebowy z gliwickich bioodpadów. Wkrótce rusza sprzedaż Vita Granum Gliwice

fot. materiały PZO

Miejska spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów rozpocznie 18 września sprzedaż polepszacza glebowego wytworzonego z gliwickich bioodpadów. To dowód na to, że segregacja się opłaca i efekt kolejnych proekologicznych działań PZO. Produkt użyźniający ziemię pod nazwą Vita Granum Gliwice – Gliwickie Ziarenko Życia powstaje w zmodernizowanej, nowoczesnej gliwickiej kompostowni. Będą go mogli nabywać wszyscy zainteresowani, m.in. mieszkańcy, miłośnicy ogrodnictwa i firmy zajmujące się zielenią. 

 
Rosnące ceny nawozów sprawiają, że użyźnienie gruntu pod uprawy może okazać się kosztowne, a – jak informuje PZO – miejski polepszacz glebowy pod nazwą Vita Granum Gliwice – Gliwickie Ziarenko Życia będzie sprzedawany w korzystnej cenie. Może być stosowany do upraw polowych, rekultywacji gruntów rolnych oraz na użytkach zielonych i trawnikach, a także w uprawie roślin ozdobnych. Wzbogaca ziemię uprawną w substancje organiczne oraz składniki odżywcze, głównie azot i potas – w jednej tonie środka znajduje się co najmniej 3 kg azotu, 1 kg potasu oraz 156 kg substancji organicznej.

Vita Granum powstaje w gruntownie zmodernizowanej kompostowni PZO z bioodpadów odbieranych w Gliwicach – m.in. z gałęzi, trawy, liści dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji miejskich terenów.

Bądźmy EKO! Z wysegregowanych przez nas odpadów zielonych może powstać dobrej jakości produkt do użyźniania gleby. Wytwarzanie Vita Granum przyczyni się do zwiększenia osiąganych przez miasto poziomów recyklingu dla odpadów biodegradowalnych.

 
Produkt przeszedł gruntowne badania i uzyskał pozytywne opinie siedmiu uprawnionych instytucji w zakresie jakości i zawartości, oddziaływania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów posiada też zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dopuszczającą Vita Granum Gliwice do dystrybucji. Ponadto, przed udostępnieniem do sprzedaży, każda partia polepszacza glebowego przechodzić będzie surowe kontrole jakości. Kilka razy do roku produkt poddany zostanie także specjalistycznym badaniom, które sprawdzą jego przydatność do użycia.

Sprzedaż polepszacza będzie prowadzona od 18 września na terenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów przy ulicy Rybnickiej 199B, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty między 8.00 a 14.00. Polepszacz będzie sprzedawany luzem, na przykład bezpośrednio do własnego worka, pojemnika lub przyczepy klienta. W PZO można też będzie kupić worki wielokrotnego użytku. Przy zakupie powyżej 150 kg produktu, zamówienie należy złożyć telefonicznie (668-136-080), za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@pzogliwice.pl) bądź osobiście w PSZOK-u, wypełniając dostępny tam formularz.

Regulamin sprzedaży Vita Granum Gliwice i cennik dostępne będą wkrótce na stronie internetowej www.pzogliwice.pl.

Publikacja: Miasto Gliwice