Pomiędzy ul. Rybnicką a Smolnicką powstaną hale przemysłowe. Inwestycja już jest w toku

Rolniczy krajobraz drogi dojazdowej do Żernicy od strony ul. Rybnickiej już niedługo ulegnie dużej zmianie. Po południowej stronie ul. Smolnickiej powstaną dwa obiekty przemysłowo-magazynowe.

 
Inwestycja realizowana jest przez spółkę Bowter Investments z siedzibą w Warszawie. To firma powiązana ze znanym deweloperem powierzchni przemysłowych i magazynowych – firmą Panattoni. W zarządzie Bowter Investments od 24 marca tego roku zasiada Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

Przedsięwzięcie przy ul. Smolnickiej zostanie zrealizowana na działce 402/2 i będzie polegać na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Zabudowa ma obejmować aż 13,2ha, tereny utwardzone 7,3ha, a tereny zielone 3,6ha.


Co znajdzie się w obiektach?

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakres działalności został określony stosunkowo szeroko. Hale przy Smolnickiej mogą służyć m.in. jako magazyny składowania związane z produkcją lekką, hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną oraz spedycją i dystrybucją towarów.

– Część hali może być również przeznaczona, jako chłodnie i mroźnie pod składowanie hurtowych ilości artykułów spożywczych np. warzyw, nabiału, mięsa. Dodatkowo, przewiduje się również możliwość wynajęcia fragmentu lub całości hali klientowi zajmującemu się sprzedażą farmaceutyków – czytamy w decyzji.

Działalność ma być prowadzona bez przerwy, całodobowo, siedem dni w tygodniu. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że prowadzona działalność nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i ma być zgodna z wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przeznaczony jest głównie pod działalność produkcyjno-usługową. Północne i południowe granice działki określone są jednak już jako „tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dolin tworzących pasma ekologiczne o dużym znaczeniu
przyrodniczo – krajobrazowym”. Urzędnicy wyrazili zgodę na realizację inwestycji, o ile na wartościowych przyrodniczo terenach nie powstaną budynki.

Z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się tutaj.
(msz)