Pompy Ciepła jak najbardziej wydajne źródło ogrzewania

Pompy ciepła to obecnie najczęściej wybierane źródło zarówno dla ogrzewania budynków, jak i wody użytkowej. W ostatnich latach zanotowano bardzo duży wzrost udziału pomp ciepła jako źródła ogrzewania na naszym rynku. Polski Rynek pomp jako jeden z niewielu rynków europejskich, odnotowuje stabilny i systematyczny wzrost sprzedaży tych produktów. Gliwice to miasto, które odnotowuje jedne z największych przyrostów zastosowania pomp ciepła jako źródło ogrzewania.

 

Pompy ciepła a ekologia

W 2020 roku odnotowano wzrost sprzedaży o 108% względem roku 2019.  Co przemawia za tą formą ogrzewania? Czy to tylko chęć bycia bardziej eko i troski o środowisko, czy przemawiają również za tym aspekty ekonomiczne? Warto tutaj zauważyć, iż idealnym połączeniem ekologiczno-ekonomicznym jest własna produkcja energii elektrycznej, czyli np. instalacja fotowoltaiczna. Rozważmy najpierw aspekty ekologiczne.  Emisja dwutlenku węgla związana z ogrzewaniem budynku przy wykorzystaniu pompy ciepła to około 260g CO2/kWh. Dla porównania przy zastosowaniu kotła węglowego to 414g CO2/kWh a dla kotła elektrycznego to 868g CO2/kWh. Widać to wyraźnie, że pompy ciepła są najbardziej ekologicznym źródłem ogrzewania. Dlaczego tak się dzieje? Główną rolę odgrywa tu współczynnik SCOP, czyli stosunek energii cieplnej wyprodukowanej w całym okresie grzewczym do pobranej energii elektrycznej. Te cechy sprawiają, iż pompy ciepła są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. W przypadku, gdy sami produkujemy energie elektryczna z paneli fotowoltaicznych, emisja dwutlenku węgla wynosi zero. 

Aspekty ekonomiczne pomp ciepła

Aspekty ekologiczne przemawiające za pompami ciepła są oczywiste, dlatego Gliwice jako miasto proekologiczne, odnotowuje bardzo duży przyrost tych źródeł ciepła również bieżącym roku. Warto teraz rozważyć czy również względy ekonomiczne, przemawiają za pompami ciepła. W tym przy przypadku po przeanalizowaniu kosztu wytworzenia 1kW energii cieplnej z różnych nośników, znowu góra są pompy ciepła. Nie będziemy analizować tu wszystkich wariantów i możliwości natomiast warto się przyjrzeć najbardziej popularnym źródłom ogrzewania. Prąd jako ogrzewanie elektryczne to najbardziej kosztowne z rozwiązań. W tym przypadku koszt wytworzenia 1kW energii cieplnej to 0,64 zł. Kolejne popularne źródło to gaz ziemny. Tutaj koszt wytworzenia 1kW energii cieplnej to 0,21zł. Można się domyślać, że to właśnie pompa ciepła jest najbardziej ekonomicznym z dostępnych rozwiązań. Koszt wytworzenia 1kW energii cieplnej to 0,17 zł. Porównując zarówno aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne, łatwo zauważyć, że faworyt jest tylko jeden. Wielu z nas pewnie zadaje sobie pytanie czy rzeczywiście tak jest. Przecież koszt zakupu i montażu pompy ciepła jest stosunkowo wysoki. Nie możemy rozważać tego na podstawie jedynie kosztu zakupu. Należy rozważyć to na przełomie 20 lat użytkowania oraz czasu stopu zwrotu naszej inwestycji. Całkowity zwrot kosztów naszej inwestycji to około 7 lat. Po tym czasie interesuje nas już tylko koszt eksploatacji. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z instalacja fotowoltaiczną. Instalacje PV zwracają się średnio po około 6 latach. Niepodważalną zaletą tego sposobu wytwarzania energii elektrycznej jest brak wzrostu cen samej energii. Ceny gazy i ropy naftowej rosną dużo szybciej niż ceny energii elektrycznej. Gdy wytwarzamy ją sami w żadnym stopniu nie jest to czynnik, który wpływa na koszty eksploatacji naszej pompy ciepła. 

Warto przeanalizować jakie są światowe trendy i założenia udziału pomp ciepła w rynku. Założenia UE  dotyczą znacznej redukcji CO2 do roku 2030, a także dążenie do zerowej emisji do roku 2050. Nie będziemy w stanie spełnić tych planów bez modyfikacji źródeł ogrzewania w sektorze budynków. Dalszy rozwój rynku pomp ciepła oraz instalacji PV jest nieunikniony. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć stawiane cele klimatyczne w tak krótkim czasie. Podsumowując, to właśnie pompy ciepła są najbardziej ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem, które mogą nam pomóc spełnić wymogi dotyczące znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Celem najlepszego zrozumienia tematu zapraszamy na szkolenia dedykowane dla Certyfikowanych instalatorów zarówno Pomp Ciepła, jak i paneli fotowoltaicznych natomiast pozostałym uczestnikom pozwoli zgłębić tajniki właściwego montażu przez instalatorów. Takie szkolenia przeprowadzane są w OSZ Omega.

(materiał partnera)