Poseł pyta ministra o A4: Jaka jest decyzja? Proszę o przedstawienie mapki

Co dalej z odpłatnością za gliwicki odcinek autostrady? Czy GDDKiA opracowała plan tranzytu omijającego centrum Gliwic?

Poseł Andrzej Gałażewski (PO) oczekuje jednoznacznej odpowiedzi od ministra transportu, Sławomira Nowaka.

„Problem odpłatności za odcinek autostrady A4 w obrębie aglomeracji śląskiej był dyskutowany niemalże tak długo, jak długo była budowana autostrada na odcinku pomiędzy Katowicami i Wrocławiem”

– czytamy w opublikowanym przez posła Andrzeja Gałażewskiego zapytaniu skierowanym do szefa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

„Po ogólnym uzgodnieniu konieczności odejścia od pobierania opłat na tym odcinku autostrady pozostawiono jeden punkt sporny, czyli punkt poboru opłat w obszarze miasta Gliwice, które niewątpliwie do aglomeracji należy i zamyka ją od strony zachodniej. Dla gliwickich władz samorządowych i mieszkańców Gliwic było oczywiste, że bezpłatny odcinek autostrady rozpoczynający się na wschodzie w węźle Mysłowice powinien kończyć się na zachód od Gliwic, czyli w Kleszczowie, gdzie jest zaprojektowany punkt poboru opłat. Ten punkt widzenia podzielał także Minister Infrastruktury poprzedniego rządu – pan Cezary Grabarczyk.”

Poseł przyznaje, że o zmianie planów dowiedział się z doniesień medialnych.

„Ministerstwo zmieniło koncepcję bezpłatnego przejazdu przez aglomerację, podejmując decyzję o ustanowieniu punktu poboru opłat w węźle Sośnica, czyli na granicy dwóch miast Zabrza i Gliwic. Takie usytuowanie punktu poboru opłat spowoduje, że mieszkańcy Gliwic oraz okolicznych gmin będą przejeżdżać przez miasto w celu dotarcia do węzła Sośnica, co spowoduje dodatkowe problemy komunikacyjne, szczególnie w centrum miasta, które już teraz jest w godzinach szczytu na granicy zakorkowania. W zachodniej części miasta jest usytuowana największa na Śląsku specjalna strefa ekonomiczna, w której pracuje kilka tysięcy osób, co dodatkowo generuje ruch w godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy.”

Odrębnym zagadnieniem jest skomunikowanie specjalnej strefy ekonomicznej leżącej przy drodze DK ? 88 z węzłem autostradowym w Sośnicy oraz wyeliminowanie ciężkiego transportu samochodowego z centrum Gliwic. Rozmieszczenie punktów poboru opłat w węzłach autostradowych A4 i A1 leżących w obrębie miasta i w jego pobliżu powinno być elementem planu komunikacyjnego obejmującego miasto Gliwice, opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Oczekiwałbym rozwiązania, które będzie eliminować ciężki ruch samochodowy z centrum miasta.

Na koniec Andrzej Gałażewski pyta ministra o ostateczną decyzję w sprawie odpłatności, o plan tranzytu omijającego Gliwice i prosi o przedstawienie mapki prezentującej rozmieszczenie punków poboru opłat.

1. Czy została podjęta ostateczna decyzja o usytuowaniu punktu poboru opłat za przejazd autostradą A4 na węźle Sośnica, co jest równoznaczne z wyłączeniem Gliwic, jednego z miast aglomeracji śląskiej, z możliwości bezpłatnego przejazdu w obrębie aglomeracji? Proszę o uzasadnienie tej decyzji, gdyż przypuszczam, że względy ekonomiczne nie są w tym przypadku istotne.
.
2. Jak będą usytuowane punkty poboru opłat na autostradzie A4 oraz na autostradzie A1 w obrębie węzła A1 ? A4? Proszę o przedstawienie mapki rozmieszczenia punktów.
.
3. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad biorąc pod uwagę powyższe informacje opracowała plan ciężkiego transportu samochodowego w obrębie węzła komunikacyjnego A1 ? A4 obejmującego tranzyt wschód ? zachód i północ ? południe omijający centrum Gliwic?