Poszkodowani mogą się zgłaszać po zwrot nienależnie pobranych kar i opłat. To efekt decyzji UOKiK

Wraca sprawa pasażerów, którzy posiadając bilety bez limitu przejazdów, nie odbili karty ŚKUP na kasowniku. UOKiK uznał, że nałożone na nich opłaty dodatkowe za przejazd pobrano z naruszeniem przepisów. Poszkodowani w ten sposób użytkownicy mogą ubiegać się o zwrot.

 
Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy okresu od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., a więc czasów nieistniejącego już KZK GOP, który w opinii prezesa UOKiK stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Praktyka ta polegała na przyjęciu, że pasażerowie posiadający Kartę ŚKUP z zakodowanymi biletami okresowymi bez limitu przejazdów lub uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych, którzy po rozpoczęciu podróży nie zarejestrowali wejścia do pojazdu w kasowniku, podróżują bez ważnego biletu i że w takiej sytuacji pobiera się, w przypadku kontroli, opłatę dodatkową gotówkową i właściwą należność za przewóz albo wystawia się protokół – wezwanie do zapłaty, co naruszało zakaz określony w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – czytamy w komunikacie na stronie ZTM.

Z tego powodu pasażerowie, którzy zostali w ten sposób poszkodowani, mogą zgłaszać się do ZTM do 19 grudnia br. w celu uzyskania zwrotu lub anulowania opłat dodatkowych i właściwych należności za przejazd albo w celu zwrotu opłat manipulacyjnych opłaconych w związku z anulowaniem lub zwrotem opłat dodatkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 800 16 30 30.

(żms)/ZTM
fot. arch. 24gliwice.pl

5 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze