Powstanie nowe miejsce wypoczynku. Trwa przetarg na zagospodarowanie zbiornika i otoczenia

Staw „Szuwarek”, a także jego otoczenie, po wielu latach starań w całości stały się własnością miasta, a w dalszej perspektywie czasowej zostaną udostępnione mieszkańcom. Najpierw jednak muszą być odpowiednio zagospodarowane.

 
Kiedy zobaczymy teren w nowej odsłonie – tego jeszcze nie wiadomo. Na razie MZUK ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Jeśli zamówienie doprowadzi do wyłonienia wykonawcy, będzie on miał 2,5 miesiąca na przedstawienie wyników swojej pracy (nie później jednak niż do 9 grudnia br.).

Następnie konieczne będzie znalezienie wykonawcy samych prac, zatem zmiany w tym miejscu rozpoczną się nie wcześniej, niż w przyszłym roku.

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru „Szuwarek” przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Łabędach, obejmuje m.in. odchwaszczenie i rekultywację zbiornika wodnego, usunięcie starych barierek, krawężników i obrzeży trawnikowych, wyrównanie terenu, nawiezienie humusu, następnie założenie trawników, nasadzenia z krzewów, wykonanie alejek dla pieszych, a także elementów małej architektury jak ławki parkowe i kosze na śmieci oraz oświetlenie terenu.

Projektant musi przewidzieć również zapewnienie dopływu i odpływu wody ze stawu, w miarę możliwości w oparciu o wody opadowe i istniejącą (niezinwentaryzowaną) sieć kanalizacji deszczowej.

Długoletnie starania o całość terenu

Część stawu „Szuwarek” dotychczas stanowiła „kopalniane” mienie. Miasto przez wiele lat starało się pozyskać działkę 701 obręb Przyszówka w drodze zamiany, najpierw od Kompanii Węglowej, później od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Szczegółowe relacje na ten temat można było śledzić w zamieszczanych co jakiś czas wpisach Rady Dzielnicy Łabędy. Wynikało z nich, że występują trudności w komunikacji z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa.

W sprawie interweniowała też posłanka Wanda Nowicka, która złożyła interpelację poselską, zaś w styczniu ub. roku poinformowała o pozytywnej odpowiedzi. W rezultacie samorząd nabył prawa do użytkowania wieczystego brakującego gruntu w Łabędach. Teraz przystępuje do zagospodarowania zbiornika, a także jego otoczenia.

(żms)
fot. scr. Google Maps, scr. MSIP Gliwice