Prezydent: „Zachowanie radnych PO-PIS niezrozumiałe”. „Zniszczyli spójny projekt”

„Na opiekę żłobkową w Gliwicach nadal będzie mogło liczyć niewiele więcej niż ok. 200 dzieci.

O przyjęciu do żłobka wciąż będzie decydowała zasada, 'kto pierwszy, ten lepszy’, a stan majątkowy rodziny nie będzie miał znaczącego wpływu na odpłatność za te usługę” – napisał w oświadczeniu zbulwersowany decyzją Rady Miejskiej, prezydent Zygmunt Frankiewicz.

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej miała burzliwy przebieg. Temat, który wywołał najdłuższą dyskusję to żłobki.


Radni nie zgodzili się na wprowadzenie nowego systemu dofinansowywania pobytu w żłobku dla dzieci do lat 3.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, wysokość opłat za pobyt dziecka w placówce uzależniona byłaby od dochodu rodziny. Radni do projektu zgłosili poprawkę (stawki za pobyt w żłobku będą ujednolicone) i zmieniony projekt został przyjęty. Jak zaznacza prezydent – „nowy system został zbudowany jako spójna konstrukcja. Brak któregokolwiek elementu lub zaburzenie proporcji między elementami dyskwalifikuje go”.

(kk)

Poniżej prezentujemy całość oświadczenia prezydenta, które dotarło do naszej redakcji:

Oświadczenie
.
Nowe uregulowania ustawowe, dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3, dają możliwość rozszerzenia oferty żłobkowej tak, aby w Gliwicach mogli z niej skorzystać wszyscy chętni.
.
Opracowaliśmy więc spójny projekt uwzględniający trzy formy opieki żłobkowej: w żłobkach publicznych, niepublicznych i przez opiekunów dziennych. System ten dawał rodzicom możliwość wyboru, a każda z tych form miała być dofinansowywana z budżetu miasta. Przewidzieliśmy zwiększenie dotacji miasta na ten cel o 2,6 mln zł. Nowa oferta dawała szanse wszystkim chętnym, aby mogli z niej skorzystać. W tej chwili na miejsce w żłobku oczekuje ok. 600 dzieci. Wszyscy chętni nie mają jednak szans na zaspokojenie swoich potrzeb.
.
Obecnie w mieście funkcjonują tylko żłobki miejskie dla ok. 200 dzieci. Na ich bieżącą działalność – bez wydatków inwestycyjnych i remontowych – w 2010 r. wydaliśmy z budżetu miasta 2 mln zł. Miasto dopłaciło więc średnio do pobytu jednego dziecka w żłobku ok. 850 zł miesięcznie. Tym samym pobyt w żłobku jednego dziecka kosztuje rocznie budżet miasta ponad 10 tys. zł. Odpłatność ponoszona przez rodziców waha się w granicach 150 zł miesięcznie. W Gliwicach dzieci w wieku żłobkowym jest ponad 5 500. Gdyby chcieć zapewnić wszystkim możliwość korzystania ze żłobków miejskich to budżet miasta musiałby wyłożyć na ten cel ok. 55 mln zł rocznie. Jest to oczywiście niemożliwe, nie tylko ze względów finansowych.
.
Należy podkreślić, że nowe rozwiązanie:

1. realnie zwiększało dostępność opieki żłobkowej dla wszystkich chętnych;
2. wprowadzało bardziej sprawiedliwy system odpłatności za tę usługę, uzależniając go od dochodu ?na rękę? (netto) na jednego członka rodziny;
3. nie zawierało tzw. progów, to znaczy że odpłatność za każde dziecko obliczana miała być indywidualnie;
4. wyraźnie rozróżniało sytuację finansową rodziny, a tym samym pomagało przede wszystkim mniej zamożnym.
.
Zniszczenie – ze względów populistyczno-politycznych bez merytorycznych argumentów – przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Gliwicach przygotowanego spójnego projektu niweczy sposobność na racjonalne, sprawiedliwe i systemowe uregulowanie opieki nad małymi dziećmi w naszym mieście, które daje nowa ustawa. Tym samym utrwala dotychczasową sytuację, sprawiając, że nadal w Gliwicach na opiekę żłobkową będzie mogło liczyć niewiele więcej niż ok. 200 dzieci. O przyjęciu do żłobka wciąż będzie decydowała zasada, ?kto pierwszy, ten lepszy?, a stan majątkowy rodziny nie będzie miał znaczącego wpływu na odpłatność za te usługę.
.
Nowy system został zbudowany jako spójna konstrukcja. Brak któregokolwiek elementu lub zaburzenie proporcji między elementami dyskwalifikuje go. To właśnie się stało na skutek niezrozumiałej decyzji Rady Miejskiej. Działanie takie należy uznać za szkodliwe dla gliwickich rodzin.
.
Zachowanie radnych koalicji PO ? PiS w Gliwicach jest tym bardziej niezrozumiałe, że nie pozwala na efektywne wprowadzenie rozwiązań możliwych dzięki ustawie, za którą głosowali w Parlamencie RP posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

.

Gliwice, 18 listopada 2011 r.
.
Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Gliwic