Produkcja ciepła w PEC Gliwice mniej uciążliwa dla środowiska. Oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków (TV)

W PEC Gliwice oddano do użytku oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła. Dzięki temu m.in. mniej zanieczyszczeń będzie wpadało do rzeki Bytomki, co w kontekście ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej w Odrze nie pozostaje bez znaczenia.

Realizacja inwestycji trwała 3 lata i pochłonęła 7,2 mln zł. Jak informuje miasto, działająca tam kilkupoziomowa instalacja jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany przez PEC-Gliwice Park Zielonej Energii.

Nową oczyszczalnię ścieków przemysłowych zlokalizowano w murach dawnej przepompowni pracującej przez lata na coraz mniej wydajnych technologiach oczyszczania.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowanego z inżynierami gliwickiej firmy Seen Technologie przebudowano kompleksowo wnętrza obiektu, dzieląc je na poziomy przeznaczone na kolejne elementy specjalnie zaprojektowanej instalacji grawitacyjnej, spełniającej najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.


Stworzone tam, w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne pozwalają na usuwanie metali ciężkich i siarczanów ze ścieków przemysłowych, ich dalsze oczyszczanie poprzez rekarbonizację, czyli dodanie do strumienia płynnego dwutlenku węgla obniżającego pH ścieków do bezpiecznego poziomu, następnie filtrację końcową oraz odwadnianie oddzielonych w procesie osadów – docelowo do postaci płaskiego, suchego placka filtracyjnego, który wytwarzać ma budowana prawdopodobnie jeszcze w tym roku prasa filtracyjna.

W instalacji zastosowano dodatkowo szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie całego procesu.

Ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do instalacji kształtuje się na poziomie 5 metrów sześciennych na godzinę. Część z nich wraca do instalacji wewnętrznych ciepłowni do dalszego wykorzystania jako tzw. woda szara. Pozostałość – spełniająca rygorystyczne normy jakościowe – zasila nurt Bytomki.

– Dla PEC – Gliwice to bardzo ważna inwestycja. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawcy ciepła systemowego stale rosną i my je ambitnie spełniamy. Nasza nowa instalacja zmniejsza uciążliwości związane z wpływem produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne, zapobiegając zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i przyczyniając się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wodnego. Tym samym oczyszczalnia ścieków przemysłowych PEC – Gliwice wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju – mówił podczas prezentacji zmodernizowanego obiektu Krzysztof Szaliński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Nowa oczyszczalnia to element Parku Zielonej Energii

Stworzenie w Gliwicach Parku Zielonej Energii – dzięki rozbudowie kompleksu miejskiej ciepłowni o blok parowy – pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców z komunalnych odpadów resztkowych, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling.

Proces produkcji ciepła wspierać będą rozwiązania zastosowane w nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Tym samym Park Zielonej Energii będzie uzupełnieniem przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami, pozwalając na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz znaczące ograniczenie zużycia wody i eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu.

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na kolejne lata. Koszt inwestycji sięga niemal 290 mln zł. Do jej realizacji niezbędne będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu miasta. Pierwsze kroki w kierunku pozyskania niezbędnych funduszy już wykonano – w styczniu projekt Parku Zielonej Energii przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW. To pierwszy etap ubiegania się o fundusze potrzebne do sfinansowania inwestycji.

(żms)/UM Gliwice (tekst skrócony)
wid. Łukasz Gawin/24gliwice.pl

19 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze