Przedsiębiorca nie płacił za wywóz śmieci, nie miał nawet umowy. Został ukarany sporym mandatem

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie miał nawet pojemnika na odpady. Można podejrzewać, że śmieci, które wytwarzał, pozbywał się w nielegalny sposób.

W piątek funkcjonariusze straży miejskiej kontrolując przedsiębiorcę przy ulicy Młodego Górnika wykryli kilka nieprawidłowości, za które właściciel został ukarany mandatami na łączną kwotę 600 złotych.

Biznesmen nie zastosował się do art. 10 ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie – popełnił aż 4 wykroczenia, wśród których znalazły się brak umowy na wywóz odpadów komunalnych, brak rachunku za wywóz odpadów komunalnych, niewyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne, a także naruszenie zasad gromadzenia odpadów określonych w regulaminie.

Jak informuje Straż Miejska, przedsiębiorca dodatkowo naruszył jeszcze przepis z art. 64 kodeksu wykroczeń dotyczący braku numeru porządkowego posesji.

(żms)/SM Gliwice