Pszczyńska, Kozielska, Andersa i wiele innych. Oto lista ulic do remontu w 2015 roku

Od kwietnia do końca listopada potrwają tegoroczne remonty dróg i chodników w Gliwicach.

Ich koszt szacuje się na prawie 12,5 mln złotych.

– Lista dróg i chodników przeznaczonych do remont została ułożona na podstawie wyników wizji lokalnych przeprowadzonych przez inspektorów ZDM, analizy uwag funkcjonariuszy Straży Miejskiej, interpelacji gliwickich radnych oraz wniosków mieszkańców miasta. Są to drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie bądź krajowe, znajdujące się w granicach administracyjnych miasta i zakwalifikowane do dróg publicznych ? tłumaczy w magistrackim periodyku Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Łączna powierzchnia remontowanych jezdni wyniesie ok. 56 tys. m2. Chodniki i parkingi to kolejne 27 tys, m2. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Spółka zwyciężyła w 2013 roku w przetargu na bieżące utrzymanie dróg publicznych w mieście w latach 2014 ? 2017.

– Czy stan techniczny gliwickich dróg jest zadowalający? W porównaniu z sąsiednimi miastami ? z pewnością tak. W stosunku do potrzeb i oczekiwań społecznych ? być może nie. Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, że w granicach administracyjnych miasta znajduje się ok. 415 km dróg. Nie ma technicznych i finansowych możliwości ciągłego utrzymywania ich w idealnym stanie technicznym ? podkreśla rzecznik ZDM.

Tegoroczne 12,5 mln złotych przeznaczone na remont ulic i chodników to podobna kwota jak w latach ubiegłych.
(msz)

WYKAZ PLANOWANYCH REMONTÓW
ul. Paderewskiego ? budowa miejsc postojowych na działce nr 635 (zadanie sondażowe)

ul. Św. Marka ? remont nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie sondażowe)

ul. Brzozowa ? remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Okrzei

ul. Wybrzeże Wojska Polskiego ? remont nawierzchni parkingów wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

ul. Sobótki ? remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie nowo budowanego komisariatu

ul. Uszczyka ? remont nawierzchni chodników na całej długości ulicy (rejon zabudowań)

ul. Kochanowskiego ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. ZWM ? remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Skowrończa ? remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wałbrzyska ? remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

ul. Karolinki ? remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wieniawskiego ? remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Żeromskiego ? remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy

ul. Zygmuntowska ? remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów

ul. Poniatowskiego ? remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Krakusa do ul. Czarneckiego

ul. Traktorzystów ? budowa chodnika od nowych zabudowań (nr 45) w kierunku ul. Tulipanów

ul. Kozielska ? budowa chodnika na odcinku od ul. Braci Grimm do nr 246

ul. Sobieskiego ? remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki (+ wybrane fragmenty)

ul. Św. Wojciecha ? budowa chodnika na odcinku od ul. Jałowcowej w kierunku cmentarza

ul. Wyczółkowskiego ? remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul. Kozielskiej

ul. Nad Łąkami ? budowa chodnika na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich

ul. Lotników ? remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Kilińskiego

ul. Dąbrowskiego ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Styczyńskiego ? remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kozielskiej do ul. Andersa

ul. Kościuszki ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

DK 88 ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Andersa ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Pszczyńska ? remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)