Radni PO do Prezydenta: „Apelujemy o udostępnienie siedziby szkole”

„Niezrozumiała jest dla nas i naganna strategia Prezydenta polegająca na nieremontowaniu budynku szkoły specjalnej przez lata i w efekcie pozbawianiu uczniów i rodziców ich placówki.”

– piszą w apelu do Zygmunta Frankiewicza radni Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, podczas czwartkowej sesji radni odrzucili projekt uchwały dotyczącej restrukturyzacji szkolnictwa specjalnego w Gliwicach.
Prezydencki projekt zakładał, że zamiast obecnie funkcjonujących trzech szkół – dwóch Zespołów Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 i nr 7 oraz Zespołu Szkół Zawodowych, powstać ma Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych przy ulicy Gierymskiego i Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi. Dzieci nie wróciłyby już do budynku przy ulicy Ziemowita, który trzeba było ewakuować z powodu fatalnego stanu technicznego.


Zobacz też materiały filmowe:
Ciasnota, brak miejsca. Dzieci z dwóch szkół tłoczą się w jednym budynku (TV)
Miasto proponuje: Dwie szkoły zamiast trzech. Rodzice sceptyczni (TV)

W apelu czytamy: „Wiemy, że w zasobach Gminy Gliwice znajduje się kilka pustych budynków po zlikwidowanych kilka lat temu szkołach. Jeśli prezydent Zygmunt Frankiewicz nie chce remontować budynku przy ulicy Ziemowita, powinien zatem udostępnić ?Szóstce? inny budynek, tak by dzieci niepełnosprawne mogły się uczyć w warunkach godnych.”

„Projekt restrukturyzacji został przygotowany pośpiesznie w sytuacji kryzysowej” – piszą radni. „Nie został przekonsultowany ze środowiskiem, które ma szereg pomysłów na poprawę jakości szkolnictwa specjalnego w Gliwicach”.

„Strategia Prezydenta miała doprowadzić do decyzji radnych podejmowanej w atmosferze szantażu i awantury.”

Nie tak wyobrażamy sobie opiekę władz miasta nad osobami tej opieki najbardziej potrzebującymi ? jakimi są rodziny dotknięte niepełnosprawnością dzieci.”

Pełną treść apelu zamieszczamy poniżej.

Apel radnych Platformy Obywatelskiej
do Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza

.
W związku z niezwykle trudną sytuacją szkół specjalnych w Gliwicach, zwracamy się z apelem do Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza o pilne zapewnienie siedziby Zespołowi Szkół Specjalnych Ogólnokształcących nr 6 w Gliwicach.
.
Proponowane przez Prezydenta uchwały dotyczące ?restrukturyzacji szkolnictwa specjalnego w Gliwicach? zostały przez nas odrzucone z kilku istotnych powodów.
.
Po pierwsze – rzeczona restrukturyzacja zakładała likwidację ?Szóstki?, co spowodowane było ewakuacją tej szkoły z jej dotychczasowej siedziby przy ulicy Ziemowita. Niezrozumiała jest dla nas i naganna strategia Prezydenta polegająca na nieremontowaniu budynku szkoły specjalnej przez lata i w efekcie pozbawianiu uczniów i rodziców ich placówki. Ta strategia miała doprowadzić do decyzji radnych podejmowanej w atmosferze szantażu i awantury. Nie tak wyobrażamy sobie opiekę władz miasta nad osobami tej opieki najbardziej potrzebującymi ? jakimi są rodziny dotknięte niepełnosprawnością dzieci.
.
Po drugie ? projekt restrukturyzacji został przygotowany pośpiesznie w sytuacji kryzysowej. Nie został przekonsultowany ze środowiskiem, które ma szereg pomysłów na poprawę jakości szkolnictwa specjalnego w Gliwicach. Mamy podobne, jak większość rodziców i nauczycieli podejrzenia, że godząc się na prezydencką propozycję, zniszczylibyśmy trzy dobrze działające szkoły specjalne, a tak naprawdę z uwagi na brak miejsca nie zostałaby stworzona żadna wartość dodana.
.
Po trzecie ? zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, oraz Ośrodek Rewalidacyjno ? Wychowawczy ? to niezbędne w Gliwicach inicjatywy, które znalazły się w tym projekcie. Ich powołanie nie musi być jednak równoznaczne z likwidacją jednej ze szkół specjalnych. Z uwagi na wysoką subwencję w przeliczeniu na jednego ucznia, a także fakt, że wczesne wspomaganie jest w 100 proc. pokrywane z budżetu państwa, nie musimy oszczędzać na innych zadaniach związanych ze szkolnictwem specjalnym, żeby je uruchamiać w naszym mieście! Nie obniży to także ratingu Gliwic, o który Pan Prezydent tak bardzo dba!
.
Wiemy, że w zasobach Gminy Gliwice znajduje się kilka pustych budynków po zlikwidowanych kilka lat temu szkołach. Jeśli prezydent Zygmunt Frankiewicz nie chce remontować budynku przy ulicy Ziemowita, powinien zatem udostępnić ?Szóstce? inny budynek, tak by dzieci niepełnosprawne mogły się uczyć w warunkach godnych.
.
Apelujemy do Prezydenta Gliwic o udostępnienie siedziby tej szkole!
.
Radni Rady Miejskiej:
Dominik Dragon
Kajetan Gornig
Joanna Karweta
Krzysztof Kleczka
Ewa Potocka
Janusz Szymanowski
Urszula Więckowska
Jan Wiśniewski
Henryk Woźniak
Zbigniew Wygoda