Reklamy w przestrzeni publicznej, ogrodzenia i mała architektura. GZM chce wyznaczyć standardy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowała ankietę dla mieszkańców na temat ładu przestrzennego. Pytania dotyczą obecności reklam w przestrzeni publicznej, małej architektury, ogrodzeń oraz uchwał krajobrazowych.

 
Nieład reklamowy nareszcie zostanie uporządkowany? Wygląda na to, że w tym zakresie w końcu coś może się zmienić.

Wyniki ankiet posłużą do stworzenia metropolitalnych standardów krajobrazowych, które będą mogły być wykorzystane przez gminy członkowskie w opracowywaniu tzw. uchwał krajobrazowych – mówi Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej w Metropolii.

Mamy nadzieję, że wspólnie z gminami członkowskimi oraz mieszkańcami uda się w pewnym zakresie ujednolicić i wprowadzić modelowe rozwiązania w zakresie parametrów technicznych, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury tj. tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i tym samym wpłynąć pozytywnie na kształtowanie ładu przestrzennego – tłumaczy Andrzej Kolat.

Standardy nie będą odnosić się do konkretnych rozwiązań w sferze obowiązków dla odbiorców. Gminy wchodzące w skład GZM są bowiem bardzo różnorodne w zakresie ładu przestrzennego oraz mają zróżnicowaną specyfikę i uwarunkowania krajobrazowe.

Ma to być zbiór rekomendacji stanowiących wskazówkę dla gminy i miast w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb i założeń projektowanych konkretnych uchwał krajobrazowych.

Uchwała krajobrazowa jest przyjmowana przez gminy. Jest narzędziem ochrony zarówno krajobrazu kulturowego, ale także naturalnego. Wyznacza zasady umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na całym obszarze gminy.

Ankietę należy wypełnić do 2 grudnia. Link do ankiety: https://gzm.lopi.io/a/uchwala-krajobrazowa-1

(mat. GZM)

28 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze