Remontuje, buduje, adaptuje… Co robi ZGM?

Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (fot. R. Neumann From the Sky / arch. UM w Gliwicach)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach istnieje już 20 lat. Jego główne zadania to efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym miasta oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych wielu mieszkańców Gliwic. 

 
Zakład, który powstał w 2004 roku i funkcjonuje na co dzień w kamienicy przy placu Inwalidów Wojennych 12, stale zmienia, remontuje, buduje i unowocześnia budynki oraz lokale mieszkalne zasobu komunalnego Miasta Gliwice. Liczby robią wrażenie – w ciągu 20 lat udało się osiągnąć naprawdę wiele.

ZGM na bieżąco dba o remonty i modernizacje liczącego ponad 10 tys. lokali zasobu komunalnego zamieszkiwanego przez ok. 22 tys. mieszkańców. Na te cele w ciągu dwóch dekad wydano ok. 374 mln zł. Z puli tych środków zrealizowano cały wachlarz specjalistycznych prac, zapewniających zwłaszcza przedwojennemu budownictwu komunalnemu (często o znacznych walorach zabytkowych) należyty stan i wyższy komfort zamieszkiwania. W ostatnich latach zmodernizowano m.in. kamienice przy ul. Sikorskiego 46, Kozielskiej 164, Sokoła 16, Wincentego Pola 10, Towarowej 17, Bojkowskiej 33 czy Słowackiego 33–37.

Zmodernizowana kamienica przy ul. Kozielskiej 184, fot. ZGM

Zmodernizowana kamienica przy ul. Wincentego Pola 10, fot. ZGM

Ważną domeną działań ZGM są adaptacje powierzchni dotychczas niemieszkalnych – jeżeli tylko jest taka możliwość, w ramach kompleksowej modernizacji miejskiego budynku powstają w nim dodatkowe, nowe mieszkania komunalne. Takie możliwości stwarzają remonty dachów i gruntowne adaptacje strychów czy np. przyłączenia dotychczasowych pomieszczeń strychowych i korytarzy do bardzo małych mieszkań. Ponadto na przestrzeni 20 lat przeprowadzono blisko 1700 remontów lokali socjalnych i docelowych, za kwotę ok. 34 mln zł.

Zmodernizowana kamienica przy ul. Jana Śliwki 22, fot. ZGM

Zmodernizowana kamienica przy ul. Słowackiego 35–37, fot. ZGM

Sprzedaż lokali mieszkalnych – w drodze przetargu lub z bonifikatą na rzecz najemcy – to kolejna ważna domena działań ZGM. Od momentu powstania Zakład sprzedał ponad 7 tys. lokali o łącznej powierzchni 390 tys. m2, uzyskując z tego tytułu wpływy do budżetu miasta rzędu 500 mln zł.

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi to inne ważne zadanie, które realizuje Zakład. Obecnie Miasto Gliwice posiada udziały w 1600 wspólnotach. Na fundusze remontowe wspólnot przekazano ze środków ZGM ok. 280 mln zł.

Cieplej i oszczędniej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z sukcesem pozyskuje też dla miasta wielomilionowe dotacje z programów unijnych i wojewódzkich oraz z funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczając je na masową modernizację systemów ogrzewania mieszkań. Dzięki tym działaniom, realizowanym od 2018 roku, zdobyto już blisko 29 mln zł, a w blisko 4 tysiącach mieszkań komunalnych usunięto przestarzałe systemy grzewcze oparte o piece węglowe, zastępując je bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Pojawiło się przede wszystkim centralne ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie nie było takiej możliwości, instalowano systemy gazowe bądź jeszcze bardziej nowoczesne pompy ciepła. Oprócz zmian systemu ogrzewania, ZGM podnosi też standard zamieszkiwania w zasobie komunalnym, wprowadzając łazienki z WC tam, gdzie dotychczas takie rozwiązania nie istniały.

Budujemy nowy dom

Kolejnym zadaniem, które realizuje ZGM, jest budowa nowych obiektów komunalnych z mieszkaniami na wynajem. Bilans dwóch dekad to 16 takich budynków z 500 mieszkaniami, a łączny koszt tych inwestycji sięga 86,5 mln zł.

Nowy budynek komunalny przy ul. Górnej 11, fot. G. Ożga / UM w Gliwicach

Kompleks komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górnej, fot. M. Buksa / UM w Gliwicach

Od 2019 roku są one realizowane wespół z miejskimi spółkami ZBM I i II TBS jako inwestorami zastępczymi, w ramach miejskiego programu „Mieszkanie+ po gliwicku”. Do tej pory oddano w nim 9 budynków z 232 mieszkaniami (przy ul. Anny Jagiellonki 3a, ul. Górnej 1, 3, 5, 7, 11, ul. Opolskiej 12, ul. Zbożowej 9–9A–9B i 9C–9D). W najbliższych dniach wręczane będą klucze do 35 mieszkań przy ul. Dworskiej 10F. W realizacji jest jeszcze 108 mieszkań, zlokalizowanych przy ul. Dworskiej 10G i 10J, przy ul. Dolnej i Rymera oraz Opolskiej.

– Dzięki działaniom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, podejmowanym od 20 lat, Miasto Gliwice zaspokaja potrzeby licznej grupy mieszkańców. Unowocześniając i powiększając zasób komunalny, kształtujemy jednocześnie wizerunek Gliwic jako dobrego miejsca do życia – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann. Efekty przemyślanego gospodarowania miejskim zasobem komunalnym, widoczne w Bazie Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, zostały dostrzeżone przez naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ekspertów Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – Gliwice w pierwszej edycji opracowanego przez SGH Indeksu Zdrowych Miast w kategorii Mieszkalnictwo były liderem w skali kraju, a w drugiej uplasowały się na drugim miejscu.

– Te znakomite wyniki Gliwic w tym obszarze nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy, jaką wykonują na co dzień wszyscy pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – napisał w liście gratulacyjnym wręczonym dyrektor ZGM Bożenie Kus 28 lutego w Teatrze Miejskim w Gliwicach dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. (kik)

Publikacja: Miasto Gliwice