Rowerzyści na chodnikach to standard, ale czy zgodny z prawem? Kiedy mogą korzystać z infrastruktury pieszych?

Choć sezon rowerowy właściwie można uznać za zakończony, to sprzyjająca aura sprawia, że na ulicach (i chodnikach) nadal napotkać można użytkowników jednośladów. A czy mogą oni wjeżdżać na infrastrukturę dedykowaną pieszym? Właściwie to nie, ale są pewne wyjątki.

 
Ilość dróg rowerowych jest w naszym mieście wciąż ograniczona, co nie oznacza, że pod tym względem nic się nie zmienia – wręcz przeciwnie. W ostatnich latach budowane są nowe, choć często w postaci ciągów pieszo-rowerowych.

Na pewno jednak brak odpowiedniej infrastruktury wpływa na wybór wielu rowerzystów, by jednak poruszać się chodnikiem. Z naszych obserwacji, poczynionych w szczycie sezonu wynika, że przeciętnie 4 na 5 użytkowników jednośladu na jazdę jezdnią się nie decyduje.

Kiedy jazda chodnikiem na rowerze jest legalna

Ostatnio straż miejska w Gliwicach postanowiła wyjaśnić, co w poruszanym zakresie stanowi prawo.

Rowerzyści uważają, że mogą jeździć po chodnikach, piesi, że wręcz przeciwnie. Ustaliliśmy już, że to piesi mają rację. Rowerzyści nie mogą poruszać się po drodze dla pieszych – informuje straż miejska, która jednak przy okazji zauważa, że są pewne odstępstwa od tej zasady. Określa je art. 33 ust. 5 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

Korzystanie z drogi dla pieszych jest dozwolone wyjątkowo. Jeżeli nie są spełnione ww. warunki, to rowerzysta nie może wjechać na drogę dla pieszych, nie może mieć pretensji do pieszego, że ten utrudnia mu poruszanie się. Nie może rozpędzać pieszych na prawo i lewo, bo jemu się śpieszy – komentuje straż miejska.

Nie może też tego robić, nie tylko z powodu zasad dobrego wychowania, zabrania tego również art. 33 ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym

– dodaje. I przytacza ustęp 6: Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

To nakaz chroniący pieszych uczestników ruchu drogowego. Należy się do niego bezwzględnie stosować – podsumowuje gliwicka straż.

Warto zauważyć przy okazji, że widok pieszych na wydzielonych drogach rowerowych też nie jest rzadkością…

(żms)/Straż Miejska Gliwice
fot. px/zdjęcie poglądowe