Scenę w parku przy ul. Chorzowskiej czeka rewitalizacja. MZUK ogłosił przetarg

Scena estradowa w parku przy ulicy Chorzowskiej i jej otoczenie w tym roku może przejść sporą przemianę. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania ogólnomiejskiego z GBO na 2024 rok polegające na rewitalizacji tego obiektu.

 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie przetarg, którego przedmiotem jest modernizacja rejonu dawnej sceny oraz fontanny w Lesie Komunalnym w formule zaprojektuj i wybuduj. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 22 marca, a termin wykonania zamówienia upływa 30 listopada. W budżecie MZUK przewidziano na ten cel około 813 tys. zł.

Scena w parku przy ul. Chorzowskiej – co się zmieni?

Obszar inwestycji obejmuje teren działki nr 395/2 oraz fragment działki 22/7 obręb Żorek. W ramach zadania, oprócz wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, do wykonania będzie szereg robót ziemnych, elektrycznych, a także renowacja murków z kamienia naturalnego, remont budynku magazynowego, dostarczenie i montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe, ławki/siedziska i kosze na śmieci, a także wykonanie nasadzeń ozdobnych i trawników.


We wskazanej lokalizacji należy zaprojektować i wykonać nowe zagospodarowanie terenu, ze szczególnym uwzględnieniem sceny i dawnej misy fontanny. Projektując nowy układ sceny należy założyć podwójną rolę obiektu – jako małej sceny (ewentualnie z siedziskami na widowni) do kameralnych występów oraz jako sceny plenerowej dla szerszej widowni, ulokowanej na łące (np. kino plenerowe) – czytamy w dokumentacji przetargowej. W ramach prac konieczna będzie likwidacja części schodów i wykonanie tam pochylni transportowej i dla osób z niepełnosprawnościami, przewidziano też usunięcie części asfaltu na podwyższeniu i zastąpienie go niską zielenią.

Należy zachować misę fontanny i jej obramowanie z nadaniem nowej funkcji – kwietnik z ozdobną zielenią niską. W murkach okalających obiekt należy przewidzieć dwa wejścia oraz siedziska. Istniejąca kanalizacja deszczowa, w tym z misy fontanny, winna być udrożniona

– kontynuuje zamawiający (MZUK). Oprócz tego wykonawca będzie musiał dokonać demontażu i transportu rzeźby do pracowni na terenie miasta (sama renowacja rzeźby nie stanowi przedmiotu zlecenia).

Podczas zagospodarowania terenu objętego inwestycją przewidziano zachowanie większości istniejących ciągów pieszych, brył i gabarytów budynków/budowli, a także istniejącego drzewostanu, ze szczególnym uwzględnieniem dębu cesarskiego. W ramach robót konieczne będzie wykonanie nawierzchni alejek (asfaltowej, z płyt kamiennych oraz z kostki brukowej, alejka skośna zostanie zlikwidowana), renowacji wszystkich murków z kamienia naturalnego, wprowadzenie siedzisk, remontu budynku magazynowego z przeznaczeniem dla obsługi tężni solankowej, a także wymiany instalacji oświetlenia terenu (14 punktów świetlnych).

(żms)

39 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze