Ścieki odprowadzane do rzeki będą lepiej oczyszczone. PEC modernizuje instalację za blisko 7 mln zł

PEC Gliwice rozpoczął w tym roku dwie inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona zasobów wodnych. Są to dwie modernizacje – stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

W wyniku zakończonego przetargu i przeprowadzeniu szeregu negocjacji na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w systemie „pod klucz” nastąpiło oficjalne przekazanie podpisanej umowy pomiędzy służbami technicznymi PEC-Gliwice Sp. z o.o. a Seen Technologie Sp. z o.o.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli zarządów obu spółek. PEC-Gliwice Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Zarządu Rudolf Widziszowski oraz Wiceprezes Zarządu – główny księgowy Barbara Przeworska. Ze strony Seen Technologie Sp. z. o.o. Wiceprezes Zarządu Wojciech Ragiel oraz Prokurent Dyrektor Działu Sprzedaży Krzysztof Pacierpnik.


Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków finalnie będzie wyposażona w nowoczesne w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, miedzy innymi: (węzeł usuwania metali ciężkich, usuwania siarczanów, rekarbonizacji ścieków, filtracji końcowej) pozwalające zadbać o wysoki poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych odprowadzanych do pobliskiej rzeki, a tym samym pozwoli naszemu Przedsiębiorstwu zadbać o jakość polskich wód i chronić zasoby naturalne – przekazuje PEC Gliwice.

Wydajność całej instalacji jest określona na poziom 5 m3/h. Przewiduje się prace instalacji w układzie ciągłym ze stałą wydajnością. Planowany termin oddania do eksploatacji całej instalacji wartej 6 750 000 PLN po pomiarach gwarancyjnych ma nastąpić do 31.07.2021

– informuje Przedsiębiorstwo.

W 2020 ruszyła również modernizacja instalacji w zakresie Stacji uzdatniania wody. Obie inwestycje wpisują się w zieloną strategię przedsiębiorstwa o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska i ochronie zasobów naturalnych naszego miasta i regionu.

(nmm)/PEC Gliwice
fot. A. Witwicki/arch. PEC Gliwice