Siostry się sądzą, a budynek niszczeje. Pustostan w centrum miasta

– Piękny, przedwojenny budynek przy ulicy Królowej Bony 13 od lat stoi pusty i niszczeje. Aż przykro patrzeć – z żalem stwierdza jeden z naszych Czytelników.

Niestety, wszystko wskazuje, że na rychłą renowację budynku się nie zanosi. Jak wyjaśnia pełnomocnik Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, które obecnie jest prawnym właścicielem nieruchomości, na przeszkodzie stoją kwestie prawne.

– Nieruchomość została oddana Zgromadzeniu w formie rekompensaty za utracone mienie. Jednak stan prawny budynku jest nieuregulowany. Chodzi o to, że w budynku pewna pani wciąż wynajmuje pomieszczenie. Już kolejny rok czekamy na rozstrzygnięcie sprawy sądowej. Całość ciągnie się od około dziesięciu lat. Na pewno ten budynek wymaga generalnego remontu, jednak dopóki nie nastąpi finał sprawy sądowej, trudno stwierdzić, kiedy taki remont miałby się odbyć – powiedział portalowi 24gliwice Wojciech Knuter, pełnomocnik Zgromadzenia.

Przypomnijmy, zabytkowy budynek trafił w ręce sióstr w 2001 roku. Przed laty znajdowało się tam Liceum Medyczne oraz Kolegium Nauczycielskie.

– W postępowaniu regulacyjnym Komisja Majątkowa przekazała Zgromadzeniu własność nieruchomości na podstawie ugody z dnia 27 listopada 2001 roku zawartej przez Województwo Śląskie oraz Zgromadzenie – informuje nas Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

Imponująca nieruchomość została oddana siostrom przez nieistniejącą już Komisję Majątkową Kościoła katolickiego, podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Utworzone w 1989 roku, komisje miały na celu przekazywanie lub zwracanie kościołowi (oraz innym związkom wyznaniowym) majątku zagrabionego lub utraconego w czasach PRL.

Decyzje Komisji były ostateczne, a więc nie można się było się od nich w żaden sposób odwoływać.

W atmosferze skandali i nadużyć, polegających na zawyżaniu wyceny utraconego majątku przez kościół, Komisję rozwiązano wiosną bieżącego roku.

Szacuje się, że w całym kraju kościołom i związkom wyznaniowym przekazano nieruchomości mające powierzchnię 58 tysięcy ha, w tym ponad siedemset nieruchomości zabudowanych.

Michał Pac Pomarnacki