Śląska Konserwator Zabytków, Ewa Pokorska-Ożóg, znów w Gliwicach

Przebywająca na urlopie bezpłatnym w gliwickim magistracie, niegdyś miejska, ostatnio wojewódzka konserwator zabytków, Ewa Pokorska-Ożóg, wróciła na swoje dawne stanowisko.

Jak informuje rzecznik Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Mirosław Rymer, powodem takiej zmiany była rezygnacja z pełnienia funkcji wojewódzkiego konserwatora zabytków, którą Pokorska-Ożóg złożyła na ręce wojewody jeszcze w styczniu.

– Pani Ewa Pokorska-Ożóg przebywała w gliwickim urzędzie na urlopie bezpłatnym. Jest już w pracy

– informuje rzecznik prasowy Prezydenta Miasta, Marek Jarzębowski.

Miejska Konserwator Zabytków, do pełnienia obowiązków na poziomie wojewódzkim, została powołana 11 sierpnia 2016 roku, kiedy to odebrała nominację z rąk Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka. Wcześniej, od 2002 roku realizowała te zadania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Ewa Pokorska-Ożóg ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, a także studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa, przyznaną na wniosek Prezydenta Miasta.

Poza funkcją urzędniczą, jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Mieszkańcom Gliwic jest znana także jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…” na temat miejskich zabytków i architektury.