Straż miejska otrzymała właśnie nowe uprawnienie w walce ze smogiem. Posypią się mandaty?


Od początku listopada straż miejska zyskała nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do walki z trucicielami powietrza. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzać, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej.

Będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku.

Straż miejska przypomina, że zabronione jest spalanie: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.


Zgodnie z art. 334. Prawo ochrony środowiska: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

Jak poinformowała nas Bożena Frej, rzeczniczka prasowa gliwickiej straży miejskiej, funkcjonariusze od początku października tego roku przeprowadzili 137 kontroli przydomowych palenisk, w wyniku których w 9 przypadkach ujawnili wykroczenie związane ze spalaniem odpadów.

Również mieszkańcy coraz częściej reagują na widoczne i wyczuwalne przypadki zatruwania powietrza. Tylko w październiku dyżurny straży miejskiej przyjął 131 zgłoszeń od gliwiczan dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

(żms)/SM Gliwice