„Gliwice chcą oddychać” to akcja straży miejskiej. 1 na 7 kontroli ujawnia nieprawidłowości

Wzorem lat poprzednich straż miejska prowadzi kontrole przydomowych palenisk pod kątem spalania niewłaściwego surowca. Na 543 takie interwencje, w 77 przypadkach wykryto nieprawidłowości.

Nadszedł sezon grzewczy. W mieście można zauważyć większe zadymienie spowodowane paleniem w piecach. Nasi funkcjonariusze prowadzą akcję „Gliwice chcą oddychać” związaną z uświadamianiem mieszkańców o szkodliwości palenia odpadów komunalnych. Działania polegają na informowaniu społeczeństwa o szkodliwym działaniu substancji, które wydzielają się podczas spalania śmieci w gospodarstwach domowych i przedostają się do atmosfery – przekazuje straż miejska w komunikacie na stronie internetowej.

W ramach akcji strażnicy prowadzą rozmowy z mieszkańcami prywatnych posesji, a także rozdają ulotki informacyjne.


Od września przeprowadzonych zostało 543 kontroli przydomowych palenisk. Przyjęliśmy 492 zgłoszenia mieszkańców dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Podczas kontroli ujawniliśmy 77 nieprawidłowości

– podsumowuje straż miejska.

Jakie kary grożą za palenie niewłaściwym surowcem? Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5000 zł. Z kolei kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.

Aktualny stan czystości powietrza można sprawdzić na stronie systemu monitoringu jakości powietrza oraz na mapie czujników Airly.

(żms)/SM Gliwice
fot. SM Gliwice