Straż miejska w akcji. “Duża skala zanieczyszczenia”

Są już pierwsze efekty kontroli szamb przez gliwicką straż miejską i pracowników wodociągów.

– W środę w Gliwicach w rejonie ulic Samotnej i Pocztowej odkryto “bardzo duże zanieczyszczenia”

– informuje nas Grzegorz Alczyński, rzecznik straży miejskiej.


Ze względu na dużą skalę zanieczyszczenia, powiadomiono Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gliwice.

Sprawa jest w toku.

Przypomnijmy, od ponad miesiąca trwają kontrole szamb. Za nielegalne podłączenia grożą mandaty, a nawet sprawy w sądzie.

Jak informuje urząd miasta, właś­ci­ciele, których nieru­chomości nie posi­adają podłączenia do kanal­iza­cji san­i­tarnej mają obow­iązek zawar­cia umowy na opróż­ni­anie zbiorników bezod­pły­wowych (tzw. szamb) z przed­siębiorcą, który posi­ada zez­wole­nie Prezy­denta Miasta Gli­wice na prowadze­nie dzi­ałal­ności w zakre­sie opróż­ni­a­nia zbiorników bezod­pły­wowych i trans­portu nieczys­tości ciekłych.

***

***

(fot. SM Gliwice)