Strefy płatnego parkowania jeszcze poczekają. Projekt przepadł w głosowaniu

10 głosów za, 12 przeciw i dwa wstrzymujące się.

Podczas dzisiejszego głosowania, radni odrzucili projekt wprowadzenia w Gliwicach stref płatnego parkowania.

Oznacza to, że planowane na początek maja uruchomienie systemu opłat nie ma raczej szans na realizację w tym terminie.