Tak będzie wyglądała dzielnica akademicka. Jak Wam się podoba?


Powstała szczegółowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania ulicy Akademickiej w Gliwicach.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, główna ulica dzielnicy akademickiej Politechniki Śląskiej zostanie wyłączona z ruchu kołowego.

W miejscu tym powstanie natomiast atrakcyjna przestrzeń miejska w formie dziedzińca kampusu akademickiego z placem o nazwie Forum Politechniki Śląskiej w jego centrum.


Rozmawiamy z rektorem Politechniki Śląskiej

Rozmawiamy z rektorem Politechniki Śląskiej

20 kwietnia Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik oraz Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz sygnowali umowę pomiędzy uczelnią i miastem na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ulicy Akademickiej i terenów przyległych jako publicznej sfery pieszej.
W myśl umowy do 30 listopada 2011 r. na podstawie nowopowstałej koncepcji zostanie wykonana dokumentacja, w tym projekt budowlany i wykonawczy.

Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji zagospodarowania ulicy Akademickiej był zorganizowany w ubiegłym roku konkurs architektoniczny.

Na podstawie zwycięskich prac zespół architektów zaprojektował ostateczną koncepcję, którą opracował dr Tomasz Bradecki z Wydziału Architektury.
Zgodnie z projektem ulica Akademicka przestanie być przeznaczona dla ogólnodostępnego ruchu kołowego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dostęp do wydziałów Politechniki Śląskiej zapewniony będzie od strony jednokierunkowej ulicy Banacha przez Krzywoustego, Kaszubską i Marii Skłodowskiej-Curie, a także od ulicy Bolesława Krzywoustego (od strony ul. Łużyckiej), ale jedynie do linii ul. Akademickiej. Dla każdego z wydziałów przewiduje się także indywidualnie zaprojektowane strefy przed wejściami do budynków.

Nawierzchnia zorganizowanej na nowo ulicy Akademickiej zostanie podzielona na 7-metrowe moduły. Zaproponowany podział ma podkreślić charakter alei. Wzdłuż kolejnych modułów znajdą się liczne ławki i latarnie. Odmieniona Akademicka będzie aleją okoloną trawnikami i krzewami. Na terenie przed Wydziałami: Architektury i Budownictwa powstanie łagodne trawiaste wzniesienie umożliwiające wypoczynek i rekreację. Zostaną także posadzone nowe drzewa, aby wraz z już rosnącymi stworzyły wzdłuż ulicy Akademickiej zielony szpaler. Pojawi się także fontanna.

W centralnej części przestrzeni wyłoni się plac o nazwie Forum Politechniki Śląskiej, który będzie się rozciągał wzdłuż ul. Akademickiej, zajmując teren zamknięty ulicami Krzywoustego i Banacha. To tu organizowane będą imprezy okolicznościowe związane z życiem uczelni.

Autorzy projektu zaproponowali także utworzenie ścieżek rowerowych, które zostałyby włączone w rozbudowywaną miejską sieć ścieżek rowerowych. W związku z tym przewidziano również zorganizowanie trzech parkingów dla rowerów.

Wyłączenie ulicy Akademickiej z ruchu samochodowego jest częścią programu rewitalizacji dzielnicy akademickiej w Gliwicach. Obejmuje on także: budowę Centrum Innowacji i Transferu Technologii ? obok Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, budowę parkingów samochodowych na obrzeżach dzielnicy akademickiej oraz modernizację okolicznych budynków kilku wydziałów uczelni. (polsl)