Temperatury będą coraz niższe. PWiK przypomina, jak właściwie zadbać o urządzenia wodociągowe


O zabezpieczenie urządzeń wodociągowych w należytym stanie, zgodnie z przepisami, muszą zadbać właściciele nieruchomości i administratorzy budynków. Okres zimowy jest szczególny. Wodomierze należy chronić przed minusowymi temperaturami.

PWiK Gliwice przekazało kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć strat materialnych powstałych w wyniku awarii zamarznięcia przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera należy:
– zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
– ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu za pomocą izolacji typu: wełna mineralna, styropian, otulina z poliuretanu,
– podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
– temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
– w przypadku posiadania systemów nawadniania zieleni, należy zwrócić uwagę na odwodnienie instalacji oraz zachowanie sprawności elementów typu zraszacze, złączki itp.


Niesprawność urządzeń może doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wody, strat materialnych oraz znacznych kosztów za dostarczoną wodę.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany należy skontaktować się ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

(żms)/PWiK Gliwice
fot. px

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Laszlo_egesz

Wodociągowe urządzenia w stanie nienależytym należy zabezpieczyć tym bardziej.

Imiu

magnesy uranowa trzeba dostroić?

papa smerf

Przecież miał być Dubaj!

''

Po polityce ciepłej wody z kranu, mamy teraz kraj ciepłym mlekiem i miodem z kranu płynący, więc nie straszcie wodomierzy mrozem bo tak wyluzowane to nigdy jeszcze nie były, bo to nic nie da, a wskazówki nawet im nie drgną w ciągłym pokazywaniu kierunku wzrostu gospodarczego.

Obserwujący

Pewik zastosowałby swoje rady do siebie.
Tylko patrzeć jak przy minusowych awariach, wystąpią awarie.Jak zawsze co roku.