Teren przy dawnej stacji kolejki wąskotorowej czekają zmiany. To element szerszych planów

Magistrat przystąpił do prac nad zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Bojkowskiej przy dawnej stacji Trynek. Wkrótce powstanie tu mała stacja postojowa dla rowerzystów podróżujących śladem kolejki wąskotorowej.

Jak czytamy w ogłoszonym właśnie przetargu, wyasfaltowany zostanie 250-metrowy fragment trasy, a w środkowej części istniejącej już „pętli rowerowej” powstaną ławki, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, nasadzone zostaną niskie drzewa i krzewy. Powstanie też specjalna tablica informacji historycznej „w układzie i z materiałów nawiązujących do historycznego układu torowiska z drewnianymi podkładami kolejowymi”.

– Zagospodarowanie tego miejsca bardzo nas cieszy, niestety o wiele ważniejszą sprawą jest budowa brakującego odcinka trasy wąskotorowej, który połączyłby ten teren z drogą dla rowerów przy ul. Kujawskiej, a w tej sprawie póki co kwestie własnościowe są przeszkodą nie do pokonania – komentuje Tomasz Herud z Gliwickiej Rady Rowerowej.

Jednak jak informuje Magistrat, w sprawie zachowania ciągłości trasy nie wszystko stracone.

– Istnieją plany kontynuacji ścieżki. W sprawie jej połączenia z ul. Pszczyńską. Prowadzone są rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców oraz właścicielem stacji benzynowej – informuje Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

Urzędnicy już kilka lat temu próbowali porozumieć się z poprzednim właścicielem stacji, ale ich zapytania pozostawały bez odpowiedzi. Teraz szanse na pozytywne zakończenie rozmów są podobno większe.

Osobną kwestią pozostaje budynek stacji wąskotorowej Trynek.

Zdegradowany obiekt od 1993 roku znajduje się w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. Mimo to z każdym rokiem coraz bardziej popada w ruinę i wkrótce będzie przykrym kontrastem dla odremontowanego otoczenia.

– Mamy tego świadomość. Budynek kolejki i działka, na której się on znajduje są własnością Skarbu Państwa – mówi Łukasz Oryszczak. – Jesteśmy w jego sprawie w kontakcie z wojewodą. Rozważane są pomysły na jego zagospodarowanie, nie są to jednak plany na tyle sprecyzowane, żeby można było teraz szerzej o nich informować – dodaje.

Przypomnijmy, w 2014 roku miasto poważnie sygnalizowało możliwość reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie z Gliwic do Rud. Zlecono nawet w tej sprawie studium wykonalności. Ostatecznie jednak do realizacji ambitnych planów nie doszło. Wdrożony został plan zastępczy. W śladzie kolejki wąskotorowej remontowane są drogi rowerowe, które finalnie mają pozwolić rowerzystom na wygodny dojazd do Rud z centrum Gliwic.
(msz)